Gintaras Butkus

Santrauka

Straipsnyje analizuojama teismų praktika skirti psi­chologijos ekspertizes vaikams, kai teismas turi iš­spręsti šalių ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nu­statymo. Ekspertai suteikia naudingų žinių apie vaiko gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, suprasti savo valią ir laisvai ją išreikšti, diferencijuojant nuo įtaigumo ir galimo poveikio. Tokių ekspertizių ne­pakanka, kai vaiko noras komplikuotas subjektyviai išgyvenamo lojalumo konflikto arba teismams pra­verstų specialios žinios dėl vaiko interesų psicholo­ginės dalies. Literatūros ir praktinės veiklos analizės pagrindu keltume prielaidą, kad psichologinio verti­nimo objektas turėtų būti pozityvios tėvystės įgūdžiai, orientuoti į aktualius vaiko raidos tarpsnio poreikius ir užduotis, bendrą intelektinį, emocinį ir socialinį vaiko stimuliavimą, besiformuojančios vaiko asme­nybės unikalius gebėjimus ir individualius ypatumus. Tuo tarpu negatyvios tėvystės įgūdžiai, dėl kurių di­delės tikimybės psichologinė žala vaiko interesams, galėtų būti atskleisti tėvų konfliktiškumo, įtraukiant vaiką, neadekvačių lūkesčių vaiko atžvilgiu ir tėvų asocialios elgesio motyvacijos kokybiniu vertinimu.

Raktiniai žodžiai: vaiko interesai, lojalumo konfliktas, pozityvios ir negatyvios tėvystės įgūdžiai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.047
Pilnas tekstasPDF

Atgal