Andrius Klimašauskas, Aistė Grinkutė, Aistė Visockytė, Gintautas Kėkštas, Jūratė Šipylaitė

Santrauka

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti, kaip dažnai pasiekiama optimali vankomicino koncentracija kraujyje sunkiai sergantiems pacientams, gydomiems reanimacijos – intensyvios terapijos skyriuose (RITS). Tyrimo medžiaga ir metodai. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose atlikome retrospektyvinį tyrimą, kuriame nagrinėjome pacientų, 2013- 2015 metais gydytų vankomicinu trijuose šios ligoninės reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose, koncentracijos rodiklius. Į analizę įtraukėme visus vankomicino koncentracijos plazmoje matavimus. Pagal nustatytą vankomicino koncentraciją plazmoje rezultatus suskirstėme į tris grupes. Analizės grupės buvo šios: 1 grupė, nepakankama vankomicino koncentracija, rezultatai mažiau 15 mg/l; 2 grupė, terapinė vankomicino koncentracija, tarp 15-25 mg/l; 3 grupė, viršyta vankomicino koncentracija, – daugiau 25 mg/l. Palyginti skirtumai trejų metų laikotarpiu. Analizuoti skirtumai tarp trijų Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų intensyvios terapijos skyrių.Tyrimo rezultatai. Per trejus metus (2013-2015 m.) 622 pacientams atlikta 3512 vankomicino koncentracijos plazmoje matavimų. Vankomicino koncentracijos mediana trejų analizuojamų metų laikotarpiu nesiskyrė: 2013 m. ji buvo 21.4 mg/l (mažiausia – 0.0 didžiausia 77.5 mg/l), 2014 m.- 20.45 mg/l (mažiausia – 0,0 didžiausia – 143,7 mg/l), 2015 m.- 21,8 mg/l (mažiausia – 0, didžiausia -122,4 mg/l). Vankomicino koncentracijos matavimai grupėse pasiskirstė beveik po lygiai: 1 grupėje (nepakankamos koncentracijos) – 1116 (32%) atvejų, 2 grupėje (terapinės koncentracijos).– 1143 (32%) atvejai, 3 grupėje (viršytos koncentracijos)– 1126 (35%) atvejai. Esminių skirtumų per trejus metus nenustatyta. 240 atvejų (19,5%) vankomicino koncentracija buvo toksinė (didesnė, nei 30 mg/l). Didžiausia dalis atvejų (52%), kai nustatyta reikiama terapinė vankomicino koncentracija kraujo plazmoje buvo 1-ame RITS. Išvados. Didelei daliai pacientų nepasiekiama terapinė vankomicino koncentracija, net ir taikant vankomicino infuziją Daugiau nei trečdaliui atvejų nustatyta viršyta terapinė koncentracija. Naudojant standartizuotą protokolą terapinė vankomicino koncentracija pasiekiama dažniau.

Raktiniai žodžiai: vankomicinas; dozavimas; toksiškumas; kritinių būklių pacientai; terapinė koncentracija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.022
Pilnas tekstasPDF

Atgal