Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Samanta Grubytė, Valerij Dobrovolskij

Santrauka

Šaltiniai, iš kurių žmonės gauna informaciją apie mitybą, yra labai svarbūs, nes sveika mityba yra mūsų sveikatos pagrindas. Jauniems žmonėms, taip pat ir jų mitybos įpročiams, didelę įtaką daro populiarioji spauda. Svarbu įvertinti spaudoje pateikiamą informaciją apie mitybą ir šios informacijos įtaką studentų mitybai. Darbo tikslas: įvertinti populiarioje spaudoje pateikiamos informacijos apie mitybą įtaką Vilniaus universiteto studentų mitybai. Tyrimo metodika: populiarios spaudos informacija apie mitybą vertinta taikant aprašomosios statistikos metodus. Įvertinti keturių didžiausio mėnesinio tiražo žurnalų (,,Edita“, ,,Cosmopolitan“, ,,Panelė“ ir ,,Laima“) penkerių metų (nuo 2006 iki 2010 imtinai) straipsniai apie mitybą (iš viso 240 žurnalų). Žurnalų analizės duomenys apdoroti naudojant programą Microsoft Office Excel 2007. Siekiant įvertinti spaudos informacijos apie mitybą įtaką studentų mitybai, atlikta anoniminė anketinė apklausa. Anketą sudarė 18 uždaro ir atviro tipo klausimų. Apklausta 300 antro – trečio kurso Vilniaus universiteto studentų, studijuojančių Gamtos mokslų, Medicinos bei Matematikos ir informatikos fakultetuose. Surinktų duomenų analizė atlikta naudojant statistinių programų paketą SPSS 17.0. Pasirinkta a klaidos rizika 0,05; rezultatai vertinami kaip statištiškai reikšmingi, kai p < 0,05. Rezultatai. Populiarioje spaudoje vyrauja dietų (38,4 proc.) ir maisto produktų (37,4 proc.) aprašymai. Produktų aprašymai tik iš dalies atitinka sveikos mitybos rekomendacijas. Dažniausiai spaudoje aprašomi vaisiai ir daržovės (44,7 proc.) bei saldumynai, riebalai ir druska (21,3 proc.). Tik 4,6 proc. straipsnių apie mitybą, pateikiamų populiarioje spaudoje, remiasi moksline informacija. Apklausos duomenimis, tik 21,3 proc. respondentų savo mitybą vertina kaip gerą. Vaikinai savo mitybą vertina blogiau nei merginos (p<0,001). 53 proc. respondentų skaito populiarios spaudos straipsnius apie mitybą. Merginos du kartus dažniau nurodė skaitančios populiarių žurnalų straipsnius apie mitybą (62,3 proc. ir 33,3 proc. atitinkamai, p<0,001). Net 59,6 proc. studentų vadovaujasi populiarios spaudos informacija apie maisto produktus, 60,9 proc. – sveikos mitybos patarimais, 37,9 – kitų žmonių mitybos pavyzdžiais. 31,7 proc. respondentų savo mitybai taiko dietas, aprašomas spaudoje. Vaikinai du kartus dažniau nurodė, kad domisi informacija apie maisto papildus (p=0,003), o daugiau merginų domisi dietų aprašymais (p=0,034). Daugiau vaikinų nei merginų nepasitiki spaudos informacija. Išvados: 1. Populiarios spaudos informacija apie mitybą iš dalies atitinka sveikos mitybos rekomendacijas. 2. Tik 21,3 proc. studentų savo mitybą vertina kaip gerą. Vaikinai savo mitybą vertina blogiau nei merginos. 3. Daugiau vaikinų nei merginų nepasitiki populiarios spaudos informacija apie mitybą. 4. Studentai vadovaujasi spaudoje pateikiamais sveikos mitybos patarimais, dietų aprašymais, kitų žmonių mitybos pavyzdžiais ir informacija apie maisto produktus, formuodami savo mitybą. 5. Vaikinai ir merginos domisi skirtingomis mitybos temomis aprašomomis spaudoje.

doi:10.5200/sm-hs.2012.098

Raktiniai žodžiai: mityba; studentai; žiniasklaidos informacija apie mitybą
DOI: 10.5200/343
Pilnas tekstasPDF

Atgal