Jonas Sąlyga, Geriuldas Žiliukas, Aušra Geštautienė, Sigutė Norkienė

Santrauka

Moteris po gimdymo gali susidurti su psichinėmissveikatos problemomis. Vidutiniškai 10 – 20 proc.moterų pogimdyminiu laikotarpiu patiria psichoemociniussveikatos sutrikimus. Pogimdyminė depresijayra motinos nuotaikos sutrikimo forma, susijusisu nėštumo pradžia ir laikotarpiu po gimdymo.Atliktas kiekybinis tyrimas panaudojant anketą.Išanalizavus depresijos raišką pogimdyminiu periodunustatyta, kad pagal Edinburgo pogimdyminėsdepresijos skalę (EPDS) 45,5 proc. – turėjo psichoemociniųnukrypimų ir 17,1 proc. – buvo su išryškėjusiadepresija. Pagal nerimo ir depresijos skalę(HAD) 56,6 proc. respondenčių turėjo depresijossimptomų. Pagal nerimo skalės rezultatus nerimosutrikimų turėjo 57,6 proc. Įvertinus sociodemografiniųrodiklių įtaką pogimdyminei depresijai, nustatyta,kad depresijos išreikštumas reikšmingai dažniaustebėtas tarp moterų iš mažesnių gyvenviečių,su žemesniu išsilavinimu ir tarp moterų, nedirbusiųiki gimdymo.

Raktiniai žodžiai: pogimdyminė depresija, psichoemociniai veiksniai, nerimo sutrikimai
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.078
Pilnas tekstasPDF

Atgal