Donatas Savičius

Santrauka

Apskaičiuota, kad pirminis aldosteronizmas yra pagrin­dinė arterinės hipertenzijos priežastis >10 proc. pacientų. Lyginant pirmine arterine hipertenzija ir pirminio hipe­raldosteronizmo sukelta arterine hipertezija sergančius pacientus pagal amžių ir lytį, hiperaldosteronizmo sukelta hipertenzija pasižymi didesne mirties nuo kraujagyslių ir širdies ligų rizika. Pirminio hiperaldosteronizmo dia­gnostikos principas – pacientų atranka, diagnozės patvir­tinimas ir hiperaldosteronizmo potipių klasifikavimas. Pirminio hiperaldosteronizmo gydymo esmė – aldoste­rono hipersekrecijos ir jo sukeltos hipertenzijos kontrolė bei inkstų ir širdies-kraujagyslių sistemų pažeidimo pre­vencija. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstąinformacijąapie hiperaldosteronizmo etiologiją, diagnostikąir gydymą.

Raktiniai žodžiai: aldosteronas, hiperaldosteronizmas, hiperaldosteronizmo etiologija, diagnostika ir gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.172
Pilnas tekstasPDF

Back