Mindaugas Zalepūga, Agnė Širinskienė

Santrauka

Straipsnio tikslas – analizuoti perpakavimo įtakos lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų kokybei vertinimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ESTT, ir Teimas) jurisprudencijoje.Straipsnyje konstatuojama, kad perpakavimo įtakos lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų kokybei vertinimo kriterijai ESTT jurisprudencijoje yra labai fragmentiški ir Teismas daugiau apsiriboja prezumpcijų nustatymu, kada galimybė paveikti kokybę perpakuojant yra mažai tikėtina. Antra vertus, Teismas, lyginant su kitomis prekėmis, vaistinių preparatų perpakavimui ir procedūriniams, su perpakavimo įtakos vaistinio preparato kokybei vertinimu susijusiems, reikalavimams akivaizdžiai kelia aukštesnius kriterijus, netgi įtvirtindamas importuotojo pareigą pateikti produkto pavyzdį vaistinio preparato prekės ženklo turėtojui, kad tas galėtų įvertinti, ar preparato kokybė nėra pakitusi. Lietuvoje importuotojo pareiga apie atliktą perpakavimą informuoti prekės ženklo turėtoją ir, jo prašymu, pateikti jam perpakuoto produkto pavyzdį teisės normomis nėra apibrėžta. Tai sukelia prielaidas pažeisti prekės ženklo turėtojo teises.

Raktiniai žodžiai: Parallel import, medicinal product, repackaging, intellectual property, quality of pharmaceutical product
DOI: 10.5200/11
Pilnas tekstasPDF

Atgal