Matas Inkėnas, Emilis Čekanauskas

Santrauka

Viršgumburinio žastikaulio lūžio mechanizmas susijęs su vaiko amžiumi, todėl ši priklausomybė plačiai tiriama ir interpretuojama. Distalinės žastikaulio žievės suplonėji­mas bei alkūninės duobės ir alkūninės ataugos sąveika – tai priežastys, kurios nulemia jaunesniojo amžiaus vaikų pažeidžiamumą. Teigiama, kad lūžio tipas pagal Gartland klasifikaciją ir operacinė gydymo taktika buvo pagrindi­niai veiksniai, nulemiantys komplikacijų skaičių. Moks­lininkai nustatė, kad dislokuotiems II ir III tipo lūžiams rekomenduojamas gydymas yra perkutaninė osteosin­tezė. Taikomi keletas suprakondilinių lūžių (dažniausiai Gartland II ir III lūžio tipo) perkutaninės osteosintezės būdų. Modifikuotas Dorgan metodas jungia kryžminės perkutaninės osteosintezės Kiršnerio strypais ir Dorgan metodų privalumus, t.y. kryžminio vėrimo mechaninis stabilumas, atlikimo paprastumas ir Dorgan metodikos saugumas.

Straipsnyje apžvelgiama vaikų viršgumburinio žastikau­lio lūžių epidemiologija, traumos mechanizmas, diagnos­tika, gydymo parinkimo taktika, išryškinamos kompli­kacijos ir gydymo baigtis, priklausomai nuo lūžio tipo pagal Gartland klasifikaciją.

Raktiniai žodžiai: vaikų traumos, viršgumburinis žastikaulio lūžis, perkutaninė osteosintezė, Gartland klasifikacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.082
Pilnas tekstasPDF

Back