Irvinas Kairys, Jonas Kairys, Linas Juozulynas, Jurgis Algirdas Juozulynas

Santrauka

nemažai brangių medicinos prietaisų, kurių pagalba galima diagnozuoti žmogaus ligą, ją gydyti, stebėti jos eigą. Brangių medicinos prietaisų efektyvaus panaudojimo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, problema aktuali tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse. Kompiuterinė tomografija („tomos“ – pasluoksniui, „grafos“ – rašau) – vienas iš populiariausių radiologinių tyrimo metodų, kuris atliekamas brangiems medicinos prietaisams priskiriamu kompiuteriniu tomografu. Kompiuterinės tomografijos metu greitai ir tiksliai atliekamos kūno nuotraukos, į kurias įeina smegenų, krūtinės, stuburo ir pilvo/dubens nuotraukos, tyrimas taip pat naudojamas neurologijoje (tiriant kraujagysles), chirurgijoje (atliekant biopsiją iš tiksliai nustatytos vietos), onkologijoje (planuojant radioterapiją), infektologijoje (diagnozuojant infekcijas) ir kt. Nepaisant šio radiologinio tyrimo metodo medicininio efektyvumo ir pranašumo, su jo panaudojimo ekonomiškumu ir efektyvumu susiję klausimai yra sukeliantys plačią diskusiją, tiek dėl tyrimo poveikio žmogui (jonizuojanti spinduliuotė), tiek dėl pačių prietaisų (tomografų) panaudojimo produktyvumo (brangūs tyrimo kaštai, nepakankamas paslaugų prieinamumas, su tyrimo skyrimo pagrįstumu susiję klausimai ir kita). Jeigu ekonominis išteklių paskirstymas bet kurioje sistemoje nėra Pareto efektyvus, egzistuoja galimybė Pareto patobulinimui – Pareto efektyvumo padidinimui: perskirsčius išteklius ir pagerinus bent vieno vartotojo gerovę, nepabloginus kito vartotojo gerovės. Kokiomis priemonėmis įmanoma pasiekti Pareto efektyvumo teikiant kompiuterinės tomografijos paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigose? Tyrimo tikslas. Apžvelgti reikšmingiausius kompiuterinių tomografų panaudojimo teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio įstaigose lyginamuosius aspektus, jų pagrindu išanalizuoti priemones, kurias taikant įmanoma pasiekti Pareto efektyvumo teikiant kompiuterinės tomografijos paslaugas. Medžiaga ir metodai. Straipsnyje analizuojamas kompiuterinių tomografų panaudojimas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui Europos Sąjungos ir kitose užsienio šalyse, lyginant jį su Lietuvos valstybinės akreditavimo asmens sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos surinktais duomenimis. Taikant lyginamosios analizės ir sintezės metodus, siekiama išsiaiškinti kompiuterinių tomografų efektyvaus panaudojimo galimybes bei pasiūlyti galimus sprendimų būdus Pareto efektyvumui pasiekti.

Raktiniai žodžiai: kompiuterinė tomografija; radiologija; Pareto optimumas; efektyvumas; produktyvumas; paslaugų prieinamumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.054
Pilnas tekstasPDF

Atgal