Alina Vaškelytė, Regvita Šaduikytė

Santrauka

Pirmaisiais mėnesiais po gimdymo moteris ir visa šeima turi prisitaikyti prie daugybės socialinių, psichologinių bei fizinių pokyčių. Per šį laikotarpį šeima turi išmokti naujų gebėjimų – rūpintis naujagimiu. Moteris, su nau­jagimiu išvykusi iš ligoninės į namus, patiria daugybę problemų, tokių kaip skausmingas žindymas, laktacijos stoka, nerimas, depresija, pervargimas. Siekiant atskleisti, kokią paramą ir pagalbą moterys gauna pirmaisiais mėne­siais po gimdymo, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tai­kytas individualaus pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrime dalyvavo penkios moterys. Interviu duomenys buvo analizuojami kokybinės turinio analizės metodu. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog moterys pirmaisiais mė­nesiais po gimdymo daugiausia paramos ir pagalbos su­laukė iš savo vyro, šeimos bei draugių. Moterims trūko sveikatos priežiūros specialistų „vieningesnės nuomo­nės“. Pirmasis sveikatos priežiūros specialisto apsilan­kymas namuose suteikė daug žinių bei praktinių gebė­jimų. Moterys interviu metu pasakojo, kad pirmaisiais mėnesiais po gimdymo patyrė psichologinių bei žindymo sunkumų. Informacijos tyrimo dalyvės lengviausiai ir greičiausiai rado internete, tačiau susidūrė su informa­cijos gausa ir dezinformacija. Naudingos buvo žinios, gautos nėštumo metu skaitant knygas, bei anksčiau au­ginant jaunesnes seseris ar brolius.

Rakntiniai žodžiai: pirmieji mėnesiai po gimdymo, moterų patirtys, parama ir pagalba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.163
Pilnas tekstasPDF

Back