Gytis Palšauskas, Jurgita Daukšienė, Edita Kizevičienė, Romualda Gaurylienė

Santrauka

Tarpprofesinis bendradarbiavimas yra bendravimo ir sprendimų priėmimo procesas, siekiant bendro tikslo. Pagrindinis bendradarbiavimo medicinoje tikslas yra kuo geriau patenkinti pacientų gerovės bei sveikatos poreikius. Gydytojų ir farmacijos specialistų bendradarbiavimas pacientų gerovei – esminė diegiamos farmacinės rūpybos sąlyga. Todėl be galo svarbu žinoti esamą sveikatinimo specialistų bendradarbiavimo būklę. Šio mokslinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Panevėžio miesto farmacijos specialistų ir gydytojų bendradarbiavimo ypatumus. Tyrimui atlikti pasirinktas kiekybinis struktūrizuotas apklausos metodas. Empirinis tyrimas „Farmacijos specialisto ir gydytojo bendradarbiavimas“ buvo vykdomas Panevėžyje nuo 2014-03-01 iki 2014- 05-16. Apklausos anketos pateko į 6-ių Panevėžio miesto klinikų ir 2-jų poliklinikų gydytojų rankas. Išanalizavus gautus rezultatus paaiškėjo gydytojų požiūris į tarpprofesinį bendradarbiavimą tarp farmacijos specialistų ir gydytojų kaip į neatsiejamą sveikatos priežiūros dalį. Tačiau Panevėžio miesto gydytojų tarpprofesinio bendradarbiavimo patirtis silpna. Farmacijos specialisto poreikį kasdienėje praktikoje gydytojai įvertino patenkinamai.

Raktiniai žodžiai: farmacijos specialistai; gydytojai; tarpprofesinis bendradarbiavimas; farmacinė rūpyba.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.108
Pilnas tekstasPDF

Atgal