Jolanta Navickienė, Edmundas Vaitiekus

Santrauka

Psichikos ligomis serga įvairaus amžiaus, išsilavinimo, tautybių vyrai ir moterys. Pastaraisiais dešimtmečiais vykdoma daug tyrimų, kuriuose nagrinėjami biologiniai, psichologiniai bei socialiniai veiksniai, turintys įtakos psichikos sutrikimams bei psichikos negalią turinčių asmenų rehospitalizacijai. Šiame straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize bei VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje atliktais tyrimais, įvardijamos teismo psichiatrijos pacientų (nepakaltinamų asmenų) rehospitalizacijos priežastys. Teismo psichiatrijos pacientų rehospitalizacijos priežastis sąlygoja tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių visuma: kiekybiniai ir kokybiniai socialinio tinklo pokyčiai, užimtumo stoka, bedarbystė, ribotos socialinio dalyvavimo galimybės.

Raktiniai žodžiai: teismo psichiatrijos pacientas; rehospitalizacija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.066
Pilnas tekstasPDF

Atgal