Vaiva Martinkienė

Santrauka

Darbe apžvelgti literatūros duomenys apie padegėjus ir piromanus, kurie palyginti su Valstybinės teismo psichiatrinės tarnybos atliktų padegimo bylose ekspertinių tyrimų duomenimis, tikslu įvertinti piromanijos – patologinio potraukio ugniai – dažnumą tarp ištirtų padegėjų. Apžvelgtos specializuotos literatūros duomenimis, potraukių patologijos sutrikimai ir ypač piromanija – patologinis potraukis padegti – yra gana reti fenomenai. Išanalizavus 269 teismo psichiatrijos ekspertizių, atliktų VTPT prie SAM 2000-2010 metais padegimų bylose duomenis, nustatyta , kad padegimus dažniausiai atliko jauno amžiaus vyrai, turintys anksčiau nustatytą nepsichozinį psichikos sutrikimą, vieniši, turintys menką išsilavinimą, piktnaudžiaujantys alkoholiu ir vedini pykčio ar keršto motyvų. Apibendrinus atlikto tyrimo duomenis, nustatyta , kad gauti rezultatai iš esmės atitiko literatūros šaltiniuose nurodytus padegėjų biopsichosocialinius ypatumus. Konstatuota, kad piromanijos sutrikimas pasireiškė tik 1 procentui tirtų padegėjų ir yra tikrai retas psichikos sutikimas.

doi:10.5200/sm-hs.2012.024

Raktiniai žodžiai: potraukių patologija, padegimas, piromanija
DOI: 10.5200/265
Pilnas tekstasPDF

Atgal