Jurgita Platakytė

Santrauka

Straipsnis supažindina su ligoninėse gydomų pacientų sveikatos priežiūra ir socialiniais veiksniais, jų sąsajo­mis bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių są­sajų valdymu. Siekiant nustatyti sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajas bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajų valdymą, atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant originalų autorės sudarytą klausi­myną. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ligoninės pacientų sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajas bei jų valdymo ypatumus. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad socialinių veiksnių grupės: socialinės aplin­kos veiksniai, darbo įvykiai ir pokyčiai, asmeniniai įvy­kiai ir individualių charakteristikų pokyčiai, gyvenimo įvykiai bei pokyčiai ir kt. veikia pacientų sveikatą. Ne­darbas, skurdas, materialiniai (finansiniai) sunkumai bei skolos, įtemptas darbas, bloga darbo aplinka ir kenksmin­gos darbo sąlygos, artimųjų ligos ir mirtys – veiksniai, turintys didelės įtakos sveikatos priežiūrai. Medicinos darbuotojams teikiant savo pasiūlymus dėl inovatyvių gydymo priemonių, organizacinių metodų taikymo bei teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, galima prisidėti prie sveikatos priežiūros valdymo.

Raktiniai žodžiai: sveikata, sveikatos priežiūra, pacientas, socialiniai veiksniai, valdymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.209
Pilnas tekstasPDF

Back