Raimondas Kubilius, Ieva Česnavičiūtė, Laura Pereckaitė, Algirdas Rudys

Santrauka

sistoliniu širdies nepakankamumu, vaistų vartojimo problemas ir jų įtaką pacientų gyvenimo kokybei ir pilnatvei. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, Kardiologijos klinikoje. Sergantiesiems lėtiniu sistoliniu širdies nepakankamumu atlikta anoniminė apklausa. Vaistų vartojimo elgsenai ištirti ir gyvenimo kokybei bei pilnatvei įvertinti taikyti šie klausimynai: modifikuotas D. E. Morisky ir bendroji vaistų vartojimo taisyklių laikymosi anketa (MMAS-8), Minesotos, Gyvenimo pilnatvės, vizualinė sveikatos būklės įvertinimo skalė. Ištirti respondentų sociodemografiniai požymiai, išanalizuota medicininė informacija. Darbo uždaviniai buvo įvertinti pacientų, sergančių lėtiniu sistoliniu širdies nepakankamumu, vaistų vartojimo įpročius ir elgseną bei nustatyti, kokios priežastys dažniausiai trukdo laikytis paskirto gydymosi režimo namuose ir įvertinti, kaip gydytojo rekomendacijų nesilaikymas lemia paciento, sergančio lėtiniu sistoliniu širdies nepakankamumu, gyvenimo kokybę ir pilnatvę. Rezultatai. Ištirta 100 ligonių, iš jų – 55 proc. moterų ir 45 proc. vyrų. Vidutinis pacientų amžius – 66,53 m. SN ± 7,95 m. 80 proc. pacientų netaisyklingai vartojo jiems paskirtus vaistus. Dažniausios gydymo režimo nesilaikymo priežastys buvo užmaršumas (24 proc.), ilga vartojimo trukmė (24 proc.), informacijos trūkumas (22 proc.). Emocinė sveikata statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp puikiai ir blogai (p<0,05) bei tarp vidutiniškai ir blogai (p<0,05) vartojančių vaistus pacientų, tačiau statistiškai nereikšminga tarp pacientų, kurie gerai ar vidutiniškai laikosi vaistų vartojimo režimo (p>0,05). Gyvenimo pilnatvė geresnė tų respondentų, kurie laikosi paskirto gydytojo vaistų vartojimo režimo (p<0,05), tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vidutiniškai ir blogai vartojančių vaistus pacientų nėra (p>0,05). Išvados. Dauguma pacientų nesilaikė vaistų vartojimo nurodymų. Pagerėjus savijautai apie pusė respondentų nutraukia paskirtų vaistų vartojimą, ketvirtadalis pablogėjus savijautai nebevartoja vaistų ir apie tai nepraneša gydytojui. Likusieji savo nuožiūra didina vaistų dozes ar išvykdami ilgesniam laikui vaistus palieka namuose, o pamiršę išgerti vaistus, dvigubina dozę. Gydymo režimo pažeidimą labiausiai lemia: užmaršumas, ilga vartojimo trukmė, pinigų bei informacijos stoka ir nepatogus vaistų vartojimo būdas. Gydytojo rekomendacijų nesilaikymas neigiamai veikia paciento gyvenimo kokybę ir pilnatvę. Kuo blogiau vartojami vaistai, tuo atitinkamai prastesnė savijauta bei mažesnis gyvenimo pilnatvės indeksas.

Raktiniai žodžiai: lėtinis širdies nepakankamumas; gydymo režimo laikymasis; gyvenimo kokybė ir pilnatvė; požiūris į medikamentinį gydymą.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.025
Pilnas tekstasPDF

Atgal