Elena Petrauskaitė, Aldona Mikaliūkštienė

Santrauka

Pacientų sauga yra vienas iš pagrindinių kokybiškos priežiūros elementų. Medicininės klaidos dėl nesaugios praktikos yra viena iš dešimties pagrindinių negalią ir mirtį sukeliančių priežasčių pasaulyje, siejamos su didele finansine žala valstybei ir gydymo įstaigoms. Sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo užtikrinant pacientų saugą yra vienas svarbiausių, todėl svarbu išanalizuoti medicinos darbuotojų požiūrį į saugos kultūrą. Dėl įvairių ir sudėtingų medicininių procedūrų gausos, intensyviosios terapijos skyriai (ITS) yra laikomi vieni jautriausių medicininėms klaidoms. Saugos kultūros gerinimas darosi vis svarbesnis ir aktualesnis uždavinys pasaulyje.

Darbo tikslas – apžvelgti ir pateikti naujausios literatūros duomenis apie pacientų saugos kultūrą anestezijos ir intensyviosios terapijos skyriuose.

Raktiniai žodžiai: saugos kultūra, požiūris į saugą, pacientų saugos kultūra, intensyvioji terapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.050
Pilnas tekstasPDF

Back