Goda Aldakauskaitė, Barbora Stankevičiūtė, Vilma Traškaitė-Juškevičienė, Andrius Macas

Santrauka

Tyrimo tikslas − įvertinti saugios chirurgijos kontrolinio lapo diegimo ir taikymo naudoti kasdieniame universite­tinės gydymo įstaigos darbe rezultatus. Duomenis 2021 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais surinko nepriklau­somi tyrėjai. Per šį laikotarpį iš viso stebėtos 69 operaci­jos bendrosios chirurgijos, urologijos bei ausų, nosies ir gerklės operacinėse. Iš visų stebėtų operacijų tik dviem atvejais (2,89%) buvo tinkamai inicijuotas ir galutinai užpildytas saugios chirurgijos kontrolinis lapas. Pirmasis etapas „Prieš anesteziją“ dažniausiai buvo inicijuojamas urologijos klinikos operacinėse, antrasis etapas „Prieš pjūvį“ − bendrosios chirurgijos operacinėse. Trečiasis etapas „Prieš užsiuvant pjūvį“, iš visų 69 stebėtų opera­cijų, buvo aptartas tik 2 kartus – urologijos klinikos ope­racinėse. Klausimynas prasčiausiai pildomas buvo ausų, nosies ir gerklės ligų operacinėse. Dažniausiai užduodami klausimai buvo susiję su antibiotikų profilaktika, opera­cijos vieta, operacijos trukme bei netekto kraujo kiekiu.

Raktiniai žodžiai: saugi chirurgija, Lietuva, Kauno klinikos, PSO.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.187
Pilnas tekstasPDF

Back