Alvigita Matulaitytė, Giedrė Mikulėnaitė, Raimundas Venskaitis

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, patyrusių miokardo infarktą, gyvenimo kokybę bei jos sąsajas su fiziniu aktyvumu bei baime judėti. Tyrimas atliktas 2019 metų vasario–balandžio mėn. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų IV stacionariniame reabilitacijos skyriuje. Tyrime dalyvavo 30 pacientų, patyrusių pirmąjį miokardo infarktą. Tyrimas momentinis, atliktas vieną kartą, reabilitacijos pabaigoje. SF-36 su sveikata susijusios gyvenimo kokybės klausimynu įvertinta respondentų gyvenimo kokybė, Tampa kineziofobijos skale – judėjimo baimė, o tarptautiniu fizinio aktyvumo klausimynu – vidutinis vaikščiojimo ir sėdėjimo valandų skaičius per dieną. Duomenys statistiškai apdoroti naudojant R Commander paketą, rezultatai grafiškai pavaizduoti naudojant Microsoft Excel 2007 ir R Commander programas. Rezultatai. Reabilitacijos pabaigoje su sveikata susijusios gyvenimo kokybės bendras klausimyno vidurkis – 56,15 ± 6,89 balo. 16 reabilitacijos dieną buvo įvertinta pacientų judėjimo baimė. Bendras klausimyno balų vidurkis – 28,97 ± 2,37 balo. Įvertinus fizinį aktyvumą gauta, jog pacientai vidutiniškai per savaitę vaikščiojo 6,73 ± 0,25 dienas, po 2,97±0,58 valandas, o sėdėjo po 4,9 ± 0,66 valandas per dieną. Nustatytos statistiškai reikšmingos gyvenimo kokybės ir kineziofobijos sąsajos. Išnagrinėjus atskiras gyvenimo kokybės sritis, rastos sąsajos tarp kineziofobijos, fizinio aktyvumo ir bendrosios sveikatos. Nustatyta statistiškai reikšminga sąsaja tarp gyvenimo kokybės fizinio aktyvumo srities bei vidutinio sėdėjimo per dieną laiko. Išvados. 1. Išanalizavus pacientų kineziofobijos rezultatus nustatyta, jog 90 proc. respondentų neturi judėjimo baimės, 10 proc. baimė judėti yra didelė. 2. Įvertinus pacientų fizinio aktyvumo sritis: vaikščiojimo ir sėdėjimo vidutinio laiko per dieną, gauta, jog daugiausia pacientų vidutiniškai vaikščiojo 7 dienas per savaitę ir sėdėjo 5 valandas per dieną. 3. Nustačius sąsajas tarp gyvenimo kokybės, kineziofobijos ir fizinio aktyvumo gauta, jog gyvenimo kokybė ir kineziofobija koreliuoja vidutiniškai, o duomenys yra statistiškai reikšmingi (p<0,05). Rezultatuose apskaičiuota vidutinė ir statistiškai reikšminga (p<0,05) koreliacija tarp baimės judėti ir fizinio aktyvumo sričių. Fizinį aktyvumą ir vidutinį sėdėjimo laiką per dieną sieja vidutinis statistiškai reikšmingas (p<0,05) ryšys.

Raktiniai žodžiai: miokardo infarktas, kineziofobija, fizinis aktyvumas, gyvenimo kokybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.046
Pilnas tekstasPDF

Back