Algimantas Čebatorius, Kazimieras Grigaitis, Justinas Stučinskas, Daiva Mockevičienė, Augustas Česnavičius

Santrauka

Įvadas. Kelio sąnario endoprotezavimo operacija pagerina paciento kelio sąnario funkciją. Pacientai objektyviai tai gali įvertinti naudodami pacientų savęs vertinimo klausimynus (PROMs). Šio tyrimo metu buvo siekiama palyginti kelio sąnario funkciją po kelio sąnario endoprotezavimo dviejose skirtingo socioekonominio lygio šalyse: Lietuvoje ir Švedijoje.

Metodai. Tyrime dalyvavo pacientai iš Lietuvos ir Švedijos, kuriems 2013 metais buvo atliekama kelio sąnario endoprotezavimo operacija dėl osteoartrozės. Iki operacijos buvo vertinama demografiniai rodikliai bei kelio sąnario funkcija. Kelio sąnario funkcijai vertinti buvo naudojamas klausimynas “Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score” (KOOS).

Rezultatai. Įtraukti 527 Švedijos pacientai ir 159 Lie­tuvos pacientai. Po 1 metų susisiekta su 445 Šve­dijos pacientais ir 86 Lietuvos pacientais. Vertinant KOOS klausimyno rezultatus reikšmingo skirtumo nebuvo matoma.

Išvados. Kelio sąnario funkcija iki protezavimo ope­racijos Lietuvoje ir Švedijoje buvo panaši, nustatytas tolygus pagerėjimas praėjus 1 metams po endopro­tezavimo operacijos.

Raktiniai žodžiai: PROMs, totalinis kelio sąnario endoprotezavimas, KOOS.
DOI10.5200/sm-hs.2018.089
Pilnas tekstasPDF

Back