Ineta Pačiauskaitė, Faustas Stepukonis, Arnoldas Jurgutis, Ingrida Marija Mažuknaitė, Sigutė Norkienė

Santrauka

Žmogaus kūno išvaizda ir jo įvaizdis visuomenėje yra vienos aktualiausių nūdienos visuomenės sveikatos temų. Darbo tikslas – išanalizuoti sveikatos specialistų patirtį gydant pacientus, turinčius išvaizdos ir kūno įvaizdžio problemų bei jų kompetencijos didinimo poreikius. Kokybiniame tyrime, atliktame grupinės diskusijos metodu, dalyvavo 13 asmenų, kurių didžiąją dalį sudarė tiesiogiai su pacientais, klientais dirbantys sveikatos specialistai – jų buvo 10 (gydytojai, slaugytojai, visuomenės sveikatos specialistai). Duomenų analizei buvo taikomas kokybinės turinio analizės metodas. Analizė buvo atliekama šiais etapais: transkribuotų įrašų skaitymas ir duomenų segmentų išskyrimas, kategorizavimas pagal interviu plano blokus bei duomenų interpretavimas. Analizuojant informantų patirtis dėl darbo su pacientais, turinčiais išvaizdos ir kūno įvaizdžio problemų, nustatyta, jog tiek slaugytojai, tiek gydytojai turi nepakankamai žinių, gebėjimų ir patirties ir laiko konsultuoti pacientus dėl jų išvaizdos ar įvaizdžio. Reikalingos papildomos žinios problemos identifikavimui, gebėjimui tai daryti atskirose amžiaus grupėse. Be to, stokojama psichologinio konsultavimo žinių bei žinių darbui su vaikais dėl jų išvaizdos. Tyrimo dalyvių nuomone, tikslingiausias būtų kompleksinis mokymas apie pacientų, turinčių išvaizdos ir kūno įvaizdžio problemų, gydymą.

Raktiniai žodžiai: kūno išvaizda; įvaizdis; sveikatos priežiūros specialistai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.113
Pilnas tekstasPDF

Atgal