Nora Šiupšinskienė, Ligita Švagždytė, Laimis Dubosas, Saulius Vaitkus, Artūras Razbadauskas

Santrauka

Darbo tikslas buvo įvertinti pacientų, gydytų nuo piktybinių galvos ir kaklo navikų, fizines problemas ir palyginti jas atsižvelgiant į skirtingus gydymo laikotarpius. Analizuoti 62 pirminių pacientų (amžiaus vidurkis 61,6±10,2 m.) duomenys. Dauguma – 69,4 proc. tirtų pacientų sirgo gerklų vėžiu, absoliuti dauguma pacientų buvo gydyti chirurginiu ar sudėtiniu būdais. Atsižvelgiant į gydymo laikotarpius, pacientai suskirstyti į dvi grupes: ankstyvojo laikotarpio (N=31) – besigydančius ar po gydymo praėjus ne daugiau kaip 6 mėn. ir vėlyvojo laikotarpio (N=31) – po gydymo praėjus daugiau kaip 6 mėn. Pacientų grupės buvo homogeniškos atsižvelgiant į amžių, lytį, ligos lokalizaciją, stadiją ir gydymo būdą. Dauguma pacientų gydyti chirurginiu ar kombinuotu būdais. Pacientų fizinės problemos vertintos juos apklausiant standartizuotais gyvenimo kokybės (GK) klausimynais – EORTC QLQ-C30 ir EORTC QLQ – H&N35. Bendroji sveikatos būklė daugumos – 64,5 proc. pacientų buvo įvertinta patenkinamai ar blogiau. Pagrindinė specifinė fizinė problema, bloginanti pacientų GK, buvo kalbos sunkumai (72,6 proc. pacientų). Taip pat pacientams pasireiškė jutimų sutrikimai – uoslės (58,1 proc.) ir skonio (53,2 proc.) susilpnėjimas, sunkumai, susiję su įtempta fizine veikla (59,7 proc.), ir užimtumo funkcijų apribojimas (40,3 proc.). Be to, pacientus vargino vidutinio sunkumo nuovargis, nemiga, nuskausminamųjų vartojimas, padidėjęs seilių lipnumas, dantų ir svorio kontrolės problemos. Kai kurios vėlyvojo laikotarpio grupės pacientų problemos buvo išryškėjusios ženkliau nei ankstyvojo laikotarpio grupės pacientų: užimtumas, ypač darbe, buvo reikšmingai mažesnis, dusulys – stipresnis, kalbos ir jutimo problemos – sunkesnės, aiškėjo ligos sąlygotos finansinės problemos (p<0,05). Galime teigti, kad pacientams, gydytiems nuo piktybinių galvos ir kaklo navikų, pasireiškia nespecifinių ir specifinių fizinių problemų. Daugumos pacientų bendroji sveikatos būklė yra pablogėjusi. Pagrindinės fizinės problemos – kalbos ir įtemptos fizinės veiklos sunkumai. Vėlyvojo laikotarpio pacientų grupėje nustatyta reikšmingai daugiau fizinių problemų nei ankstyvojo.

Raktiniai žodžiai: galvos ir kaklo piktybiniai navikai; gydymas; gyvenimo kokybė; fizinės problemos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.122
Pilnas tekstasPDF

Atgal