Vinsas Janušonis

Santrauka

Darbo tikslas: ištirti ilgalaikę pacientų griuvimų daugiaprofilinėje ligoninėje patirtį ir įvertinti griuvimus sąlygojančius veiksnius, jų pasekmes bei išvengimo galimybes. Tyrimas vykdytas 2000 – 2014 metais Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL). Tyrimo populiacija – pacientų, patyrusių nepageidautinus įvykius ligoninėje, kontingentas. Tyrimo objektas – pacientų griuvimai. Tyrimui atlikti buvo naudojama KUL nepageidautinų įvykių pranešimų formos. Analizuotos ir lygintos griuvusių pacientų grupės 2000-2004, 2005-2009 ir 2010-2014 metais. Tirti 147 patyrusių griuvimus pacientų duomenys pagal amžių, lytį, gydymosi profilį, griuvusių rizikos veiksnius, jų pasekmes bei išvengiamumo galimybes. Pacientų griuvimų ligoninėje dažnis – 0,01 atvejo vienai lovai per metus, 0,03 atvejo 1000 lovadienių. Daugumos (40,1 proc.) griuvusių pacientų pagrindinė diagnozė – galvos smegenų kraujotakos sutrikimas (insultas ir kitos ligos). 91,9 proc. pacientų griuvimų įvyko klinikinių skyrių teritorijoje. Didesnės dalies (66 proc.) pacientų griuvimo rizikos laipsnis minimalus (be didesnių sužeidimų). 16,3 proc. griuvusių pacientų patyrė kaulų lūžius. Pacientų mirčių dėl griuvimų analizuojamu laikotarpiu nebuvo. Pagrindinės tiesioginės priežastys turėjo sąsajas su liga ir buvo galvos svaigimas bei pusiausvyros sutrikimai (54 proc.). Pagrindinės netiesioginės priežastys – paciento individualios charakteristikos (88,4 proc. medikų vertinimu ir 91,2 proc. ekspertų vertinimu). Daugiau nei pusės pacientų griuvimų (59,2 proc. medikų ir 56,9 proc. ekspertų nuomone) buvo galima išvengti. Tyrimo rezultatai analizuojamais laikotarpiais iš esmės nesiskyrė. Išvados. Pacientų griuvimų skaičius ir jų rizikos laipsnis (pasekmės) analizuojamais laikotarpiais iš esmės nekito dėl visų analizuojamu laikotarpiu taikomų sisteminių griuvimo prevencijos priemonių; beveik pusė visų griuvusių pacientų sirgo galvos smegenų kraujotakos sutrikimais (insultu ir kt.); pagrindinė pacientų griuvimų priežastis yra jų individualios charakteristikos; taikant sistemines pacientų griuvimų ligoninėse prevencijos priemones (programas) pusės griuvimų galima išvengti ir išlaikyti santykinai žemą griuvimų skaičių.

Raktiniai žodžiai: pacientų griuvimai ligoninėse; griuvimų rizikos veiksniai ir pasekmės; griuvimų ligoninėse prevencija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.115
Pilnas tekstasPDF

Atgal