Vinsas Janušonis

Santrauka

Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti paciento sveika­tos priežiūros (ligoninės) pasirinkimo galimybę, šiam procesui įtakos turinčius veiksnius bei jų sąsajas su kokybe ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse ir Lietu­voje. Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos, nagrinėjančios sveikatos priežiūros įstaigų (ligoni­nių) pasirinkimą, teisės aktai, statistiniai duomenys, pacientų apklausos anketos. Medžiaga sisteminta ir vertinta. Darbe pateikta pacientų pasirinkimo kon­cepcija, atskleistas šio proceso sudėtingumas ir jį ap­sprendžiantys ar paveikūs veiksniai. Pateikta trumpa pacientų pasirinkimo Lietuvoje ir ligoninėje analizė. Daroma išvada, kad ligoninės pasirinkimas yra su­dėtingas procesas, sąlygojamas įvairių veiksnių, or­ganizacijos bei paciento charakteristikų, teigiamai veikiantis sveikatos priežiūros kokybę.

Raktiniai žodžiai: ligoninės pasirinkimas, sveikatos priežiūros kokybė, paciento charakteristikos, ligoninės charakteristikos.
DOI10.5200/sm-hs.2018.100
Pilnas tekstasPDF

Back