Aira Prišmantienė, Daiva Brogienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – ištirti pacienčių ir slaugytojų požiūrį į partnerystę valdant skausmą po cezario pjūvio operacijų. Anoniminė apklausa vykdyta VšĮ „X“ miesto gimdymo namuose. Apklausta 100 pacienčių po cezario pjūvio operacijų ir 50 slaugytojų, kurios teikia skausmo valdymo paslaugas pacientėms po cezario pjūvio operacijų. Partnerystė buvo vertinama šiais aspektais: slaugytojų – pacienčių bendradarbiavimas, informacijos suteikimas, pagarba, pasitikėjimas, saugumas, pacienčių dalyvavimas skausmo valdymo procese, slaugytojų pagalba/emocinė parama, privatumas. Statistiniams ryšiams vertinti naudotas susijusių požymių chi-kvadrato kriterijus (χ2) ir Spearmen‘o ranginės koreliacijos koeficientas (q). Skirtumai tarp atitinkamų rodiklių laikyti statistiškai reikšmingais, jei apskaičiuotas statistinis reikšmingumas p≤0,05.
Tyrimo rezultatai parodė, kad partnerystė valdant skausmą pacienčių požiūriu geriausiai buvo vertinama pasitikėjimo ir saugumo užtikrinimo aspektais. 71,4 proc. pacienčių teigė, kad jos visuomet pasitikėjo slaugytojų teikiama informacija apie skausmą. 80,6 proc. pacienčių teigė, kad pagalba dėl skausmo visą parą užtikrina joms saugumo jausmą. Slaugytojų požiūriu geriausiai buvo vertinama pagalbos/emocinės paramos, saugumo ir privatumo užtikrinimo aspektais. 90 proc. slaugytojų nurodė, kad visada padeda kontroliuoti skausmą bei suteikia pagalbą iškilus rūpesčiams dėl skausmo bet kuriuo paros metu. 80 proc. slaugytojų mano, kad pagalba dėl skausmo turi įtakos pacienčių saugumui, 76 proc. slaugytojų užtikrina privatumą kalbant su pacientėmis apie skausmo keliamus jutimus ir jausmus. Abipusei partnerystei, pacienčių ir slaugytojų nuomone, trukdė per mažai slaugytojų teikiama informacija apie skausmo vertinimo skausmažodžius (pacienčių nuomone – 69,4 proc.; slaugytojų – 54 proc.) bei skausmo skales (pacienčių nuomone – 65,3 proc.; slaugytojų – 48 proc.). Kliūtis bendradarbiavimui, slaugytojų nuomone, – pacienčių nenoras dalintis žiniomis apie skausmą ir jo slopinimą (56 proc./52 proc.). Pusė pacienčių pripažino, kad nenoriai dalijasi savo žiniomis su slaugytojomis apie skausmą ir jo slopinimo būdus (41,9 proc./51 proc.).

doi:10.5200/sm-hs.2012.019

Raktiniai žodžiai: skausmo valdymas; cezario pjūvis; slaugytojos ir pacientės partnerystė
DOI: 10.5200/260
Pilnas tekstasPDF

Atgal