Simona Šefeldaitė, Arūnas Vasiliauskas

Santrauka

Tyrimo tikslai: įvertinti Lietuvos gydytojų ortodontų ir ortodontijos specialybės gydytojų rezidentų žinias apie ortodontinio gydymo reikalingumo indeksą (IOTN) ir jo taikymą klinikinėje praktikoje. Palyginti, kaip Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Odontologijos fakulteto 5 kurso odontologijos studentai ir Lietuvos gydytojai ortodontai vertina ortodontinio gydymo reikalingumo indekso (IOTN) estetinį komponentą. Tyrimo medžiaga ir metodai: sukūrus autorinę anketą apklausti Lietuvos gydytojai ortodontai ir ortodontijos specialybės 1-3 kurso gydytojai rezidentai bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto paskutinio kurso odontologijos studentai. Gydytojų anketą sudarė keturios dalys: 1 dalis – demografiniai duomenys; 2 dalis – IOTN naudojimas ar nenaudojimas, tokio pasirinkimo priežastys; 3 dalis – IOTN estetinio komponento (EK) vertinimas; 4 dalis – dantų būklės komponento (DK) vertinimas. Tiriamieji turėjo dešimt estetinio komponento nuotraukų išrikiuoti nuo patraukliausios iki nepatraukliausios ir nuotraukas suskirstyti į tris grupes: mažo gydymo reikalingumo, vidutinio, didelio reikalingumo. Dantų būklės komponentui įvertinti 23 požymiai iš IOTN DK lentelės buvo išrikiuoti atsitiktine tvarka ir specialistai buvo paprašyti priskirti juos penkiems vertinimo laipsniams. Cohen‘o Kappa buvo taikyta palyginti atsakymų sutapimą su „auksiniu“ standartu (angl. golden standard), t.y. IOTN EK ir DK. Įvertinti, ar yra statistiškai reikšmingos sąsajos, buvo atliktas chi kvadrato testas. Statistinė analizė atlikta SPSS programa. Reikšmingumo lygmuo p < 0,05.
Rezultatai: iš 110 anoniminių apklausos anketų ortodontams, atsakytos 29 (26,3%) ir iš 90 anketų studentams, atsakytos 68 (75,5%). Dauguma apklaustųjų yra girdėję apie IOTN indeksą. Vidutinis Cohen‘o Kappa koeficientas (IOTN pritaikymo balas) vertinant IOTN DK ortodontams buvo 0,320. Vidutinis Cohen‘o Kappa koeficientas IOTN EK tarp gydytojų rikiuojant nuotraukas nuo patraukliausios iki nepatraukliausios tarp gydytojų buvo 0,414, tarp studentų 0,495, grupuojant nuotraukas pagal gydymo reikalingumo kategoriją koeficiento reikšmė tarp gydytojų buvo 0,373, o tarp studentų 0,424. Didelį suderinamumą su „auksiniu“ standartu, išrikiuojant IOTN EK nuotraukas turėjo 6 (20,7%) ortodontai ir 25 (36,7%) studentai. Grupuojant IOTN EK nuotraukas pagal gydymo reikalingumą, tik 2 (9%) gydytojai ir 13 (23,5%) studentų turėjo vidutinį ir didesnį suderinamumą su standartu.

Raktiniai žodžiai: ortodontinio gydymo reikalingumo indeksai, IOTN EK, IOTN DK.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.054
Pilnas tekstasPDF

Back