Jūratė Žekonienė, Laura Linkevičienė, Modesta Ralytė

Santrauka

Periodonto ligos yra vienos labiausiai paplitusių ligų pasaulyje, o didesnis jų dažnis stebimas suaugusių žmo­nių populiacijoje. Dėl estetikos, efektyvios kramtymo funkcijos ir geresnės gyvenimo kokybės siekio suaugę žmonės, dažnai jau turintys periodonto patologijos pa­žeistų audinių, nori pradėti ortodontinį gydymą. Esant stabiliai paciento periodonto audinių būklei, pastarasis gydymas nėra kontraindikuotinas, tačiau prieš praktiš­kai sprendžiant tokias klinikines situacijas, reikia žinoti, kokią įtaką ortodontinis gydymas turi pažeistiems peri­odonto audiniams.

Tyrimo tikslas − atlikti mokslinės literatūros analizę ir pateikti mokslinį pagrindimą šiais ortodontinio gydymo įtakos pažeistiems periodonto audiniams aspektais: 1) pažeistų periodonto audinių uždegiminiai ir mikrobiolo­giniai pokyčiai ortodontinio gydymo metu, 2) ortodon­tinių judesių įtaka pažeistiems periodonto audiniams, 3) kombinuoto ortodontinio-periodontologinio gydymo perspektyva, 4) neigiama ortodontinio gydymo įtaka pa­žeistiems periodonto audiniams.

Tyrimo medžiaga ir metodai: moksliniai straipsniai, pu­blikuoti 2000-2021 m. laikotarpiu, ieškoti Medline (per PubMed), Google Scholar ir ScienceDirect mokslinių duomenų bazėse. Literatūros šaltiniai atrinkti remian­tis šiais kriterijais: 1) straipsniai, kuriuose aprašomas periodontologinio paciento ortodontinis gydymas, 2) straipsniai, įrodantys teigiamą (neigiamą) ortodontinio gydymo poveikį periodontologinių defektų at(si)kūri­mui, 3) straipsniai, nurodantys aspektus, į kuriuos turi atsižvelgti periodontologinį-ortodontinį gydymo planą vykdantys gydytojai.

Išvados. Esant stabiliai periodonto audinių būklei, orto­dontinis gydymas nėra kontraindikuotinas ir dažniausiai turi teigiamą efektą pažeistų periodonto audinių atsikūri­mui. Uždegiminiai ir mikrobiologiniai pokyčiai pažeis­tuose periodonto audiniuose pradėjus ortodontinį gydymą stebimi, tačiau neigiama linkme neprogresuoja ir aktyvios periodontologinės ligos nesukelia. Ortodontinių judesių metu alveolinis kaulas daugiau nesirezorbuoja, kai kur vyksta jo apozicija, galimos periodonto patologijos su­keltų kaulinių ir minkštųjų audinių defektų korekcijos, užkertamas kelias tolesnei danties palaikomojo aparato destrukcijai. Klinikiniai periodonto sveikatos rodikliai po kombinuoto periodontologinio-ortodontinio gydymo yra geresni, lyginant su pasiektais tik po periodontologinio gydymo. Neigiama ortodontinio gydymo įtaka periodonto audiniams apima pablogėjusį vainiko- šaknies santykį, dantų paslankumą ar netgi jų netekimą.

Raktiniai žodžiai: periodontologinis-ortodontinis gydymas, pažeisti periodonto audiniai, ortodontinis gydymas ir periodonto patologija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.033
Pilnas tekstasPDF

Back