Džiugilė Kersnauskaitė, Rusnė Kirtiklytė, Petras Navickas, Pranas Šerpytis, Alvydas Navickas

Santrauka

Lietuvoje stebima delyro hipodiagnostikos problema, kurią aiškinti būtų galima bendrosios delyro diagnozavimo taktikos, kurią galėtų taikyti įvairių specialybių gydytojai, nebuvimu. Yra nemažai standartizuotų diagnostikos ir atrankos skalių, kurios naudojamos nustatant delyro diagnozę.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti validuotus delyro atrankos ir diagnostikos metodus, plačiausiai taikomus klinikinėje praktikoje.

Tyrimo metodika. Atlikta 11 delyro atrankos ir diagnostikos metodų apžvalga; atrinkti metodai lyginti vieni su kitais pagal skalės paskirtį, jautrumą, specifiškumą, vertintoją, vertinimo trukmę ir skalėje vertinamus parametrus. Rezultatai. Iš 11 atrinktų skalių daugiausiai informacijos radome apie NEECHAM (95-97,2% jautrumas ir 78-82,8% specifiškumas), Nu-DESC (85,7% ir 86,8%) ir CAM (46-100% ir 63-100%) metodus. Intensyviosios terapijos pacientams vertinti tinkami penki iš aprašytų metodų: NEECHAM, ICDSC, CAM, CTD ir DDS. Iš jų dažniausiai naudojamos NEECHAM ir CAM (CAM-ICU modifikacija) bei ICDSC. Senyvo amžiaus pacientams labiausiai tinkamos CAM ir Nu-DESC skalės. Dauguma skalių vertina dėmesingumą, orientaciją, sąmonės pokyčius, kalbėjimo ir judesių tikslingumą. Pakartotinis vertinimas reikalingas Nu-DESC, DOSS ir ICDSC metodams. Dauguma skalių, išskyrus ICDSC ir Nu-DESC, neaptinka hipoaktyvios delyro formos.

Išvados. Lietuvoje stebima delyro hipodiagnostikos problema, kurią spręsti būtų galima pasitelkiant validuotas delyro stebėsenos ir diagnostikos skales. Intensyviojoje terapijoje patikimiausios delyro vertinimo skalės yra CAM-ICU, ICDSC ir DDS. Senyvo amžiaus pacientams patartina taikyti CAM ir Nu-DESC metodus bei IQCODE klausimyną. Hipoaktyvaus delyro vertinimui geriausiai tinka ICDSC bei Nu-DESC metodai. Vis dėlto, esant delyro atrankos ir diagnostikos skalių įvairovei, išlieka poreikis trumpos, greitai ir paprastai pritaikomos, aukšto jautrumo ir specifiškumo suvienodintos vertinimo skalės, tinkamos įvertinti ne tik delyro faktą, bet ir jo subtipą.

Raktiniai žodžiai: delyras, diagnostika, kognityviniai sutrikimai, vertinimo skalės ir metodai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.122
Pilnas tekstasPDF

Back