Indrė Rašinskaitė, Rasa Strupaitė-Šileikienė, Rimvydas Stanislovas Ašoklis

Santrauka

Įvadas. Oftalmomiazė arba akių miazė yra reta infekcinė akių liga, kurią sukelia dvisparnės (diptera) musių lervos. Dažniausias sukėlėjas yra O.ovis musių rūšis, paplitusi tropinėse, subtropinėse vietose ir Viduržemio jūros re­gione. Išskiriamos trys oftalmomiazės formos: išorinė, vidinė ir akiduobės. Simptomų sunkumas varijuoja nuo lengvo akies sudirginimo iki visiškos akies audinių des­trukcijos. Ligos diagnostika remiasi lervos identifikacija akyje ar aplinkiniuose audiniuose. Organizmų pašalini­mas iš akies yra pagrindinis gydymo būdas. Specifinio medikamentinio gydymo nėra, skiriama antimikrobinė ir uždegimo slopinamoji terapija, kai kuriais atvejais − antihelmintiniai vaistai. Visuotinis klimato atšilimas ir intensyvus žmonių turizmas didina šios infekcijos tiki­mybę Lietuvoje.

Tikslas − apžvelgti literatūros duomenis apie oftalmomia­zės epidemiologiją, etiologiją, diagnostikos ir gydymo būdus ir supažindinti įvairių specialybių gydytojus su šia liga.

Metodai. Publikacijų paieška atlikta PubMed, UpTo­Date, MedScape medicininėse duomenų bazėse. Atrinkti straipsniai, kuriuose buvo aprašyti klinikiniai atvejai arba klinikinių atvejų serijos oftalmomiazės tema. Nagrinėti straipsniai nuo 1980 iki 2021 metų.

Išvados. Gydytojai turėtų būti susipažinę su infekcine oftalmomiazės liga, kadangi ji sutinkama ne tik tropi­niuose regionuose, bet ir Europos valstybėse, o aktyvus žmonių turizmas didina atvejų tikimybę Lietuvoje. Oftal­momiazė yra reta liga, neretai klaidingai diagnozuojama kaip alerginis ar virusinis konjunktyvitas, akies miežis, todėl itin svarbus kruopštus anamnezės surinkimas ir oftalmologinis ištyrimas, kad būtų laiku pradėtas gydy­mas. Išorinės oftalmomiazės gydymas yra nesudėtingas, o ligos baigtis gera. Akiduobės oftalmomiazė yra greitai progresuojanti destrukcinė akies parazitozė, todėl laiku atliktas organizmų pašalinimas apsaugo akį ir aplinkinius audinius nuo pažeidimo. Rekomenduojama pakartotinė paciento apžiūra, siekiant patikslinti, ar liga nemanifes­tuoja ir nėra papildomų komplikacijų.

Raktiniai žodžiai: oftalmomiazė, musių lervos, akių miazė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.013
Pilnas tekstasPDF

Back