Irma Spiriajevienė, Kristina Albrechtienė, Jurgita Andruškienė

Santrauka

Tyrinėjamai temai analizuoti buvo atlikta literatūros ir dokumentų analizė bei focus grupės tyrimas. Tikslas – išanalizuoti darbdavių / socialinių partnerių požiūrį į Odontologinės priežiūros ir Burnos higienos studijų programų absolventų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams. Empiriniai duomenys rinkti darbdavių / socialinių partnerių apskritojo stalo diskusijos metu, taikant focus grupės interviu metodiką. Tyrime dalyvavo 11 odontologijos srities specialistų – ekspertų. Empiriniams duomenims analizuoti atlikta kokybinė kontentinė analizė.

Rezultatai. Išanalizavus kokybinio tyrimo duomenis, išskirtos šios kategorijos: „Aukštojoje mokykloje įgyti profesinės kompetencijos pradmenys ugdomi ir tobulinami bedirbant“ (19 teiginių), „Socialinė kompetencija koncentruojasi profesinio bendravimo su klientais ir kolegomis segmente“ (19 teiginių), „Bendrųjų kompetencijų tobulinimo perspektyvos“ (6 teiginiai), „Absolventų motyvacijos svarba jų kompetencijų plėtotei – prioritetinė vertybė“ (6 teiginiai), „Emocinio intelekto kompetencija orientuota į lankstumą ir prisitaikymą prie gydytojo“ (6 teiginiai), „Bendravimas ir kitos kompetencijos priskiriamos tęstinėms gyvenimo bei darbo kompetencijoms, nesikoncentruojant į konkrečią ugdymosi instituciją“ (5 teiginiai), „Burnos higienos ir odontologinės priežiūros profesijų poliariškumas ir kompetencijų subalansavimo perspektyvos“ (5 teiginiai), „Naujų, progresyvių edukacinių sričių plėtotė ir atitinkamų kompetencijų stiprinimas“ (4 teiginiai), „Diskusijos apie absolventų kompetencijų atitiktį darbo rinkai poerikis” (7 teiginiai).

Tyrimo dalyvių diskusija koncentruojasi iš kategorijų sudarytose šiose pagrindinėse subkategorijose: „Prioritetas profesinio bendravimo kompetencijai” (9 teiginiai), „Praktinių įgūdžių poreikis ir praktikos galimybės“ (6 teiginiai), „Tobulinimosi motyvacijos siekiamybė – nuolat besimokančios visuomenės poreikis“ (4 teiginiai), „Darbo komandoje kompetencijos svarba ir plėtotė“ (4 teiginiai). Visos kitos 23 subkategorijos sudarytos iš mažesnės koncentracijos diskusijoje teiginių (kiekvienai subkategorijai skirti 2–3 teiginiai).

Raktiniai žodžiai: absolventų kompetencijos, O ginės priežiūros studijų programa, Burnos higienos studijų programa, darbo rinkos poreikiai, focus grupės tyrimas, kontentinė analizė, kokybinis tyrimas.
DOI10.5200/sm-hs.2019.028
Pilnas tekstasPDF

Back