Dovilė Prižginė, Agnė Šiaulytė

Santrauka

Seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus yra sudėtinga tirti, nes dažnai vaikai yra ne tik pagrindiniai, bet ir vieninteliai liudytojai bylose. Ypač sudėtinga vertinti, kai įtarimai dėl seksualinės prievartos pareikšti vaiko tėvui arba motinai tėvų skyrybų kontekste. Šiuo straipsniu siekta 1) apžvelgti literatūrą šia tema, 2) apžvelgti veiksnius, turinčius įtakos vaikui, kaip patikimam liudytojui, tokiose bylose, 3) atvejo analizės tyrimo metodo pagrindu išanalizuoti Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriuje 2009-2014 metais atliktų kompleksinių teismo psichiatrijos- psichologijos ekspertizių duomenis, kai įtarimai dėl seksualinės prievartos pareikšti nukentėjusiųjų tėvui arba motinai, apimant ir tėvų skyrybų kontekstą.

Raktiniai žodžiai: seksualinė prievarta prieš vaikus; seksualinės prievartos prieš vaikus įtarimų vertinimas; seksualinė prievarta prieš vaikus ir konfliktiškos skyrybos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.097
Pilnas tekstasPDF

Atgal