Marija Obeleniūtė, Aida Adomaitienė, Justina Daveckaitė, Eglė Pavydė, Audrius Sveikata

Santrauka

Iki šiol Lietuvoje nebuvo atlikta tyrimų, kurie vertintų visuomenės žinias apie NVNU. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo ypatumus, visuomenės žinias apie šiuos vaistus bei elgesį juos vartojant. Atliktas perspektyvinis momentinis stebėjimo tyrimas, jam atlikti pasirinktas anoniminės apklausos metodas. Tyrimo insturmentas – originalus klausimynas, sudarytas iš 5 dalių, 22 klausimų. Aprašomoji ir lyginamoji statistinė duomenų analizė atlikta statistiniu paketu SPSS Statistics 17.0. Rezultatai laikyti statistiškai patikimais, kai patikimumo koeficientas p<0,05. Nors tyrimo rezultatai parodė, kad NVNU yra labai dažnai vartojami vaistiniai preparatai, tačiau visuomenės žinios apie šiuos vaistus nėra pakankamos. Daugiau nei pusės apklaustųjų žinios apie NVNU buvo vidutinės arba silpnos (55.7 proc.). Dažniausiai vartojami NVNU yra ibuprofenas, diklofenakas ir nimesulidas. Savigyda NVNU yra plačiai paplitęs reiškinys, galintis nulemti neracionalų NVNU vartojimą ir grėsmę pacientų saugumui. Gydytojai ir vaistininkai turėtų skirti daugiau laiko konsultuodami pacientus apie NVNU racionalų vartojimą, saugumą bei galimas nepageidaujamas reakcijas, skirdami ar išduodami šiuos vaistinius preparatus.

Raktiniai žodžiai: nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU); neracionalus vaistų vartojimas; savigyda; visuomenės žinios.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.021
Pilnas tekstasPDF

Atgal