Alina Vaškelytė, Rūta Rakauskaitė

Santrauka

J.E. Holm ir K.A. Holroyd nustatė, kad kasdieniairūpesčiai atspindi dirginančius, erzinančius reikalavimus,kurie atsitinka kasdieniuose susidūrimuose suaplinka, tokius kaip rūpesčiai darbe ar laiko trūkumas.Nustatyta, kad gyvenimo rūpesčiai turi didelę įtakąnėštumo bei gimdymo rezultatams.Siekiant išanalizuoti nėščiųjų patiriamus rūpesčius irpolinkį stresui buvo atliktas tyrimas dviejose Kaunomiesto poliklinikose: KKP ir KCP. Tyrime dalyvavo94 moterys: 52 KKP ir 42 KCP besilankančios nėščiosios.Tyrimo duomenims rinkti buvo naudojamarūpesčių skalė (angl. Hassles scale) ir polinkio stresuivertinti skalė.Tyrimo rezultatai parodė, jog didžioji dalis besilaukiančiųmoterų nurodė turinčios didelį polinkį stresui.Analizuojant nėščiųjų jaučiamus asmeninius rūpesčius,išsiskyrė trys rūpesčiai, kuriuos jautė daugiaunei trečdalis moterų, tai yra rūpestis dėl nepakankamosvidinės energijos, neramios mintys dėl ateitiesbei rūpestis dėl fizinės išvaizdos. Sveikatos rūpesčiųgrupėje trečdalis moterų jautė bendrus rūpesčius dėlsveikatos. Beveik pusė moterų jautė rūpestį dėl miegotrūkumo, trečdalis nėščiųjų jautė rūpestį dėl nepakankamopoilsio ir ketvirtadalis dėl socialinių įsipareigojimų.Rūpesčius šeimoje jautė tik nedidelė dalisnėščiųjų. Apie pusė besilaukiančių moterų nurodėrūpestį dėl kylančių prekių kainų bei ketvirtadalisdėl nelaimių, eismo ir taršos. Trečdalis nėščiųjų jautėrūpesčius dėl pinigų nenumatytoms situacijoms irdaugiau nei ketvirtadalis dėl pinigų trūkumo namams.Nepasitenkinimą dabartinėmis pareigomis darbe jautėdaugiau nei penktadalis nėščiųjų.

Raktiniai žodžiai: nėščiosios, polinkis stresui, patiriami rūpesčiai, asmeniniai rūpesčiai, sveikatos rūpesčiai, laiko trūkumas, šeimos rūpesčiai, darbo rūpesčiai, aplinkos rūpesčiai, finansiniai rūpesčiai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.089
Pilnas tekstasPDF

Atgal