Audronė Miškinytė, Virginija Adomaitienė

Santrauka

Adaptacijos sutrikimų tyrimuose nėra iki galo aiškios nerimo ir depresiškumo simptomų sąsajos su lytimi ir amžiumi. Keliamos prielaidos, kad emocinės reakcijos yra susijusios su individualiomis asmenybės ir stresorių charakteristikomis, kurie lemia prisitaikymą aplinkoje. Tyrimo tikslas – įvertinti nerimo ir depresiškumo simptomų raišką psichologiniuose tyrimuose adaptacijos sutrikimų atveju. Tiriamieji. Retrospektyviniame tyrime buvo analizuoti 153 pacientų, stacionarizuotų dėl adaptacijos sutrikimo į gydymo įstaigą, protokolai. Metodikos: analizuoti MMPI-2 ir Liušerio spalvų testo protokolų duomenys. Rezultatai. Moterys statistiškai reikšmingai dažniau sau priskiria nerimo simptomų nei vyrai (p = 0,023). Vyrų ir moterų profiliuose dominuoja hipochondrijos ir depresijos skalių derinys, nurodantis sunkumus įvardijant emocinius išgyvenimus, ypač varginantį nerimą ir galimą nerimo somatizaciją. Dažniausiai sau priskiriami depresiškumo požymiai. Projekciniame teste dominuoja nerimo išgyvenimai. Vyrams būdingos pastangos maskuoti nerimą didinant savikontrolę ir pabrėžiant savarankiškumą bei užtikrintumą savimi, kuomet moterims dažniau būdingas atsitraukimas. Išvados. Objektyviame teste fiksuojami sau priskiriami depresiškumo požymiai ir iš dalies įvardijamas nerimas. Projekciniame teste fiksuojamas nerimas, tačiau depresiškumo požymiai nefiksuojami. Elgesys yra dažniau lemiamas ne depresiškumo, o nerimo simptomų. Nerimo raiška skiriasi priklausomai nuo lyties ir amžiaus.

Article in Lithuanian

Raktiniai žodžiai: nerimo simptomai; depresijos simptomai; adaptacijos sutrikimas; MMPI-2; Liušerio spalvų testas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.131
Pilnas tekstasPDF

Atgal