Jurgita Borodičienė, Jūratė Gudaitytė, Andrius Macas

Santrauka

matuojamo impedanso kardiografijos metodu, ribą, leidžiančią prognozuoti nepalankių kraujotakos reakcijų, sąlygotų paciento kūno padėties pokyčių, vystymąsi anorektalinių operacijų, atliekamų mažos dozės vietinių anestetikų spinalinėje nejautroje, metu pacientams, sergantiems lydimąja kardiovaskuline patologija.Darbo metodika. Perspektyvusis, stebimasis, klinikinis tyrimas, į kurį įtraukti 48 pacientai, įvertinti ASA 3 funkcinės būklės klase, turintys lydimąją kardiovaskulinę patologiją, stacionarizuoti mažajai anorektalinei operacijai, kuri atlikta mažos vietinių anestetikų dozės spinalinėje nejautroje. Iš jų 3 pacientai į vėlesnį tyrimą neįtraukti dėl įtraukimo kriterijų neatitikimo. Pacientai užklijuotų vokų metodo pagalba, atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į dvi grupes: I grupė (n=24), tai pacientai, kuriems operacija atlikta paguldžius į lenktinio peilio padėtį, II grupė (n=24) – pacientai, kuriems operacija atlikta paguldžius į litotomijos padėtį. Operacijos metu buvo stebimi ir registruojami standartiniai rodikliai: širdies susitraukimų dažnis, elektrokardiograma, arterinis kraujo spaudimas bei impedanso kardiografijos parametrai: širdies minutinis tūris, sistolinis tūris, sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas. Spinalinė anestezija buvo atlikta sušvirkščiant į subarachnoidinį tarpą 0,8ml (4mg) 0,5proc. hiperbarinio bupivakaino ir 0,2ml (10μg) fentanilo. Rezultatai. Širdies susitraukimų dažnis ir vidurinis arterinis kraujo spaudimas tarp grupių ir grupės viduje nesiskyrė (p>0,05). Širdies minutinis tūris statistiškai reikšmingai sumažėjo nuo pradinio 6,2±1,4 l/min. iki 3,1±0,9 l/min. pacientą paguldžius į lenktinio peilio padėtį ir išliko sumažėjęs operacijos pradžioje (3,0±0,8 l/min.) bei pabaigoje (3,1±0,7 l/ min.). Atitinkamai skirtumas tarp I ir II grupių paguldžius į operacijos padėtį buvo 3,7 l/min., operacijos pradžioje – 3,3 l/min. ir operacijos pabaigoje – 3,1 l/min. (p<0.05). Atlikus diskriminantinę analizę nustatėme, jog pradinė širdies minutinio tūrio riba, kuriai esant tikėtina, kad paguldžius pacientą į lenktinio peilio padėtį širdies minutinis tūris bus mažesnis nei 3,0 l/min., yra <5,94 l/min. Išvados. Lenktinio peilio padėtis anorektalinių operacijų metu veikia širdies minutinio tūrio sumažėjimą. Pacientams, įvertintiems ASA 3 klase dėl kardiovaskulinės patologijos, širdies minutinis tūris sumažės iki < 3,0 l/min., pacientą operacijos metu paguldžius į lenktinio peilio padėtį, esant pradiniam širdies minutiniam tūriui < 5,94 l/min.

Raktiniai žodžiai: spinalinė anestezija; mažosios anorektalinės operacijos; lenktinio peilio padėtis; širdies minutinis tūris.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.024
Pilnas tekstasPDF

Atgal