Agnė Vaikasaitė

Santrauka

Straipsnyje aprašoma pacientų nuomonė įvairiais nepageidautinų įvykių klausimais. Darbo tikslas – įvertinti pacientų požiūrį į nepageidautinų įvykių sampratą, vertinimą ir prevenciją. Aptartos įvairių šalių mokslinės publikacijos, nagrinėjančios nepageidautinus įvykius, teisės aktai, pacientų apklausos anketų duomenys. Pateikta pacientų nuomonė įvairiais aspektais, susijusiais su nepageidautinais įvykiais. Daroma išvada, kad dauguma nepageidautinų įvykių aspektų, pacientų nuomone, iš esmės sutapo su mokslinių įrodymų baze, išskyrus nepageidautinų įvykių išvengiamumą.

Raktiniai žodžiai: nepageidautini įvykiai ligoninėse, nepageidautinų įvykių prevencija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.076
Pilnas tekstasPDF

Back