Aista Plieskienė, Rima Ladygienė, Žygimantas Vaisiūnas, Kamilė Guogytė, Vinsas Janušonis, Julius Žiliukas

Santrauka

Siekiant pažaboti vėžį, spindulinis gydymas ski- riamas kaip savarankiškas, radikalus metodas arba kombinuojamas su kitais vėžio gydymo metodais. Šiuolaikinėje radioterapijoje dirbantys specialistai siekia optimizuoti terapinę jonizuojančios spindu- liuotės dozę navikui. Tačiau dažnai jos dydį riboja ūmių ir vėlyvųjų spindulinių reakcijų naviko nepa- žeistiems audiniams pasireiškimo dažnis ir laipsnis. Pirmasis ryšio tarp gydymo jonizuojančiąja spindu- liuote šalutinių poveikių pasireiškimo ir chromoso- mų pažaidų kiekio limfocituose tyrimas Lietuvo- je pradėtas 2014 m. bendradarbiaujant Radiacinės saugos centrui su Klaipėdos universitetine ligonine. Šio tyrimo tikslas – nustatyti ryšį tarp onkologinių ligonių gydomų jonizuojančiąja spinduliuote ūmių ir vėlyvųjų spindulinių reakcijų pasireiškimo dažnio ir chromosomų pažaidų kiekio limfocituose panau- dojant citogenetinius metodus. Šis tyrimas svarbus ateities tyrimams, siekiant identifikuoti jautresnių jonizuojančiai spinduliuotei pacientų grupę.

Raktiniai žodžiai: spindulinis gydymas; individualus radiojautris.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.072
Pilnas tekstasPDF

Atgal