Vaiva Martinkienė

Santrauka

Neonaticidas – naujagimio nužudymas per 24 valandas nuo gimimo, dažniausiai įvykdomas motinos. VTPT prie SAM 1994-2020 m. laikotarpiu ekspertizėse tirtos 74 motinos, nužudžiusios savo naujagimius: 59 motinos 1994-2014 m. laikotarpiu ir 15 motinų 2015-2020 m. laikotarpiu. Pirmojo laikotarpio moterų amžiaus vidurkis buvo 27,9 m., antrojo laikotarpio duomenimis išliko panašus – 27,5 metų. Nuo 1994 m. iki 2003 m. dėl įvykdyto neonaticido buvo atlikti trijų nepilnamečių motinų ekspertiniai tyrimai, vėliau nepilnamečių nebuvo tirta. 1994-2014 m. dominavo 25-30 m. amžiaus moterų grupė, 2015-2020 m. dominavo vyresnių – 30-35 m. amžiaus moterų grupė. Pirmuoju laikotarpiu dauguma tirtų moterų buvo netekėjusios, vienišos – 71,2 proc., antruoju laikotarpiu didesnė dalis moterų gyveno su sutuoktiniu ar sugyventiniu – 53 procentai. Vertinant kūdikius nužudžiusių moterų traumines patirtis, buvo nustatyta, kad apie pusė jų turėjo trauminių patirčių vaikystėje, tačiau dauguma (apie 80 proc.) tiek pirmojo, tiek antrojo laikotarpio motinų iki neonaticido nebuvo stebėtos ar gydytos psichiatrų. Pirmuoju laikotarpiu 18,6 proc. kūdikius nužudžiusių moterų ekspertizės metu nenustatyta jokio psichikos sutrikimo, kitai daliai moterų nustatyti įvairūs psichikos sutrikimai: asmenybės sutrikimas (35,6 proc.), priklausomybė alkoholiui (18,6 proc.), intelekto defektas (11,9 proc.), depresinis sutrikimas (10,2 proc.) ir šizofreninio spektro sutrikimas (5,1 proc.). Antruoju laikotarpiu asmenybės sutrikimas buvo nustatytas 33,3 proc., priklausomybė alkoholiui −20 proc., intelekto sutrikimas − 20 proc., psichikos sutrikimo nenustatyta 26,7 proc. kūdikius nužudžiusių moterų. Visos kūdikius nužudžiusios moterys neturėjo kriminalinės praeities. Didesnė dalis abiem laikotarpiais tirtų neonaticidą įvykdžiusių motinų iki kūdikio nužudymo jau turėjo vaikų: atitinkamai 61 proc. ir 67 proc. Abiem laikotarpiais kūdikio nužudyme dominavo nenorimo vaiko motyvas: atitinkamai 44 proc. ir 80 proc. atvejų. Tik pirmuoju laikotarpiu (1994-2014m.) buvo nustatytas psichotinis – 5,1 proc. ir altruistinis – 10,2 proc. naujagimio nužudymo motyvas. Abiem laikotarpiais neonaticidą įvykdžiusios moterys naudojo aktyvius nužudymo metodus (smaugė, skandino, dusino): atitinkamai 90 proc. ir 80 proc. atvejų. Tirta vienintelė moteris, savo šeimoje turėjusi 4 biologinius ir 2 suvestinius vaikus, įvykdžiusi pakartotinį kūdikio nužudymą (2015 m. ir 2017 m.). Tik maža dalis abiem laikotarpiais tirtų kūdikius nužudžiusių motinų buvo pripažintos nepakaltinamomis: atitinkamai 18,4 proc. ir 20 proc. atvejų.

Raktiniai žodžiai: naujagimio nužudymas, teismo psichiatrija, kriminalinė atsakomybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.235
Pilnas tekstasPDF

Back