Rūta Maceinaitė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė, Mindaugas Butikis

Santrauka

Mokykla yra tinkamiausia vieta mokinių sveikatos stiprinimo procesui, kuris teikia daugiau galimybių rūpintis savo sveikata bei ją gerinti. Sveikatos stiprinimas duoda geriausius rezultatus tuomet, kai į procesą įsitraukia ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojai, tad akivaizdu, kad sveikatos stiprinimo sėkmė priklauso nuo mokytojo požiūrio į šį procesą ir šios srities žinių. Tyrimo tikslas – įvertinti mokytojų nuomonę apie jų ir jų mokinių sveikatos stiprinimo informacijos poreikį. Atliktas momentinis tyrimas, kurio metu apklausti 1247 devintokams bei dešimtokams dėstantys mokytojai iš 110 įvairių Lietuvos mokyklų. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pasikliautinieji intervalai (toliau – PI), sudaryti logistinės regresijos modeliai, gauti pakoreguoti šansų santykiai (toliau – ŠS), apskaičiuoti jų PI (95 proc.). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 44,3 proc. mokytojų gauna pakankamai informacijos apie mokinių sveikatos stiprinimą, 43,3 proc. nori daugiau informacijos šia tema. Šansas gauti pakankamai informacijos apie mokinių sveikatos stiprinimą yra reikšmingai susijęs su mokytojų išsilavinimu, mokyklos buvimu sveikatą stiprinančių mokyklų (toliau – SSM) tinkle bei mokyklos vieta, o šansas gauti dar daugiau informacijos – su mokytojų amžiumi ir dėstomu dalyku. Nustatyta, kad mokytojams reikalingiausia informacija apie sveiką mitybą. Jie mano, kad informacija šia tema reikalingiausia ir jų mokiniams. Mokytojų nuomone, jų mokiniams labiausiai trūksta informacijos apie protinę sveikatą. Rezultatai parodė, kad daugumą (71,6 proc.) apklaustųjų domina informacija apie mokinių sveikatos sti-prinimą ir kad daugiau kaip pusė respondentų (62,9 proc.) patys ieškojo informacijos šia tema. Domėjimasis reikšmingai susijęs su lytimi, dėstomu dalyku, darbu SSM, o informacijos paieška – su mokytojų išsilavinimu, dėstomu dalyku, mokyklos vieta bei mokyklos buvimu SSM tinkle.

Raktiniai žodžiai: mokytojai, mokiniai, sveikatos stiprinimas, informacijos apie sveikatos stiprinimą poreikis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.040
Pilnas tekstasPDF

Back