Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukčinskaitė, Neringa Tarvydienė

Santrauka

Tirti 1009 Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų 5-tų, 7-tų bei 9-tų klasių mokiniai. Tiriamąją populiaciją sudarė visi minėtų klasių mokiniai, kurių amžius buvo 11, 13 arba 15 metų. Taikyta apklausa raštu. Apklausos metu gauti atsakymai buvo statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistinių programų paketu. Taikytas chi kvadrato kriterijus (χ2). Statistiniam reikšmingumui patvirtinti pasirinktas reikšmingumo lygmuo p ≤ 0,05. Tyrimas atskleidė, kad dauguma (86,5 proc.) mokyklinio amžiaus vaikų naudoja automobilio saugos diržus sėdėdami keleivio vietoje automobilio priekyje. Skirtumų pagal lytį ir amžiaus grupes nepastebėta. Apie pusė (59,5 proc.) mokyklinio amžiaus vaikų naudoja automobilio saugos diržus sėdėdami keleivio vietoje automobilio gale. Skirtumų pagal lytį nepastebėta. Vyresniųjų klasių mokiniai rečiau prisitvirtina saugos diržais važiuodami automobilio gale. Eidami tamsiu paros metu neapšviesta gatve arba keliu atšvaitą dėvi trečdalis mokyklinio amžiaus vaikų. Berniukai ir mergaitės panašiai dažnai tamsoje naudoja šviesos atšvaitą. Dvigubai daugiau penktokų, nei devintokų dėvi atšvaitą tamsoje. Per pastaruosius 12 mėn. nebuvo susižeidę 58,5 proc. mokinių.

doi:10.5200/sm-hs.2013.068

Raktiniai žodžiai: vaikai, eismo sauga, mokiniai, saugos stiprinimas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.068
Pilnas tekstasPDF

Atgal