Rasa Bacevičienė, Laura Kyguolienė, Ingrida Kupčiūnaitė, Laura Janušonienė

Santrauka

Sergantiems išsėtine skleroze (IS) pažeidžiamos neurologinės sistemos, dėl kurių atsiranda pusiausvyros ir eisenos sutrikimai. Darbo tikslas – nustatyti videožaidimų poveikį mobilumui ir pusiausvyrai pacientams, sergantiems IS. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo (n=20) IS sergančių tiriamųjų, kurių amžius buvo 54,3±8 m., moterų amžius 52,4±7,2 m., vyrų amžius 59,3±8,2 m. Visų tiriamųjų ligos trukmė 24,9 ± 12,9 m. IS sergantys tiriamieji į tyrimą įtraukti pagal Kurtzke išplėstinę negalios vertinimo skalę (EDSS) < 4. Tiriamieji buvo suskirstyti į grupes: I grupė (n=10) – tiriamieji, kuriems buvo taikyti pusiausvyrą ir eiseną lavinantys pratimai, II grupė (n=10) – taikyti videožaidimai GAMMA dinamografinės platformos pagrindu. Abi tiriamųjų grupės šešias savaites, du kartus per savaitę po 30 min. atliko 12 individualių kineziterapijos užsiėmimų. Abiejų grupių tiriamiesiems tyrimo pradžioje, po 2, 4 ir 6 savaičių buvo atliekamas statinės pusiausvyros ir griuvimų rizikos vertinimas Berg‘o testu ir mobilumo vertinimas Stotis ir eiti testu. Tyrimo rezultatai. Prieš tyrimą, po 2, 4 ir 6 savaičių Berg‘o skalės duomenys ir Stotis ir eiti testo rezultatai tarp I ir II grupės statistiškai reikšmingai nesiskyrė (P>0,05). I grupės tiriamųjų Berg’o skalės duomenys po 4 ir 6 savaičių statistiškai reikšmingai padidėjo (P<0,001), o II grupės šis rodiklis statistiškai reikšmingai padidėjo tik po 6 savaičių (P<0,05). Stotis ir eiti testo rezultatai po 6 savaičių abiejose grupėse statistiškai reikšmingai sumažėjo (P<0,001). Išvados. Videožaidimai reikšmingai pagerino su pusiausvyra susijusius judesius bei mobilumą. Videožaidimai yra tokia pat efektyvi priemonė pusiausvyrai ir mobilumui didinti pacientams, sergantiems IS, kaip ir specializuoti pusiausvyrą lavinantys pratimai.

Raktiniai žodžiai: išsėtinė sklerozė, pusiausvyra, mobilumas, videožaidimai.
DOI10.5200/sm-hs.2019.027
Pilnas tekstasPDF

Back