Laimutė Jonaitienė, Roma Čižienė, Aušra Adomėnienė

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiama vaistininkų padėjėjų ir kosmetologų rengimo studijų programoje mišraus mokymo metodo panaudojimo patirtis, taikant Moodle virtualią aplinką. Straipsnio tikslas – nustatyti studentų darbo su virtualia mokymosi aplinka, naudojama mišriajam mokymuisi, ypatumus ir apžvelgti chemijos laboratorinių darbų atlikimo ir įvertinimo patirtį, panaudojant Kauno kolegijos Moodle virtualią mokymosi aplinką. Pirmoje dalyje išryškinta pagrindinis mišraus kurso modelio taikymo tikslas, bruožai, daugumai dėstytojų iškylantys nauji uždaviniai – tikslingai, kūrybiškai bei efektyviai panaudoti mišrų mokymo metodą, sudarant sąlygas studentams bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti mokymo/ si procese bei siekti dalyko tikslų jiems patogiu būdu. Antroje dalyje analizuojami empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metu atskleisti studentų darbo su virtualios mokymosi aplinkos, naudojamos mišriajam mokymuisi, ypatumai, išryškinta studentų patirtis ir nuomonė apie savarankiško darbo vertinimą virtualioje mokymosi aplinkoje, prisidės prie ugdymo proceso kaitos, tenkinant išaugusius studentų mokymosi patogumo poreikius, susijusius ir su mokymosi laiku, tempu bei mokymosi vieta.

doi:10.5200/sm-hs.2013.105

Raktiniai žodžiai: studijos, mišrus mokymo metodas, chemijos laboratoriniai darbai, virtuali aplinka
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.105
Pilnas tekstasPDF

Atgal