Vaiva Strukčinskaitė, Juozas Raistenskis, Aurelija Šidlauskienė, Birutė Strukčinskienė

Santrauka

Vaikų ir paauglių idiopatinė skoliozė yra aktuali ir svarbi jaunų žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės problema. Pastaruoju metu pasaulyje plačiai taikoma mokslo įrodymais pagrįsta Schroth konservatyvaus skoliozės gydymo metodika, o DIERS 3D diagnostinė sistema yra vienas moderniausių stuburo ir laikysenos diagnostikos metodų. Darbo tikslas buvo įvertinti mergaičių idiopatinės skoliozės gydymo Schroth metodu efektyvumą, taikant diagnostinį DIERS 3D tyrimo metodą. Tyrimas atliktas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau VUL SK) Vaikų ligoninėje, Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre. Tyrime dalyvavo 50 (n=50) 9-17 metų mergaičių, sergančių idiopatine skolioze. Tiriamosios buvo suskirstytos į dvi grupes: tiriamąją (n=25) ir kontrolinę (n=25). Tiriamajai grupei taikyta kineziterapija Schroth gydymo metodu, kontrolinei grupei – įprastinė kineziterapija. Tyrimo metu abiejų grupių pacientėms atlikta 10 kineziterapijos procedūrų. Kineziterapijos efektyvumui vertinti naudotas diagnostinis DIERS 3D tyrimo metodas, skirtas matuoti stuburo ir laikysenos parametrus. Testavimai atlikti prieš ir po reabilitacijos. Statistinei duomenų analizei taikyta SPSS 24.0 programa. Duomenys vertinami kaip statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Analizuojant gydymo efektyvumą DIERS 3D įrenginiu, nustatyta, kad tiriamojoje grupėje statistiškai reikšmingai padidėjo liemens ilgio įvertis (nuo 403 mm iki 406 mm), sumažėjo liemens disbalanso rodiklis (nuo 2,88 mm iki 2,04 mm), paviršiaus rotacijos laipsnis (nuo 6,040 iki 5,320), lateralinės deviacijos įvertis (7,84 mm iki 5,96 mm), kifozinio kampo laipsnis (nuo 46,880 iki 43,440), p<0,05. Kontrolinėje grupėje statistiškai reikšmingai sumažėjo dubens pakrypimo rodiklis (nuo 4,36 mm iki 3,32 mm). Kontrolinėje grupėje reikšmingai sumažėjo liemens ilgis (nuo 429 mm iki 422,16 mm), rodantis neigiamą pokytį. Dubens pasisukimo parametras turėjo tendenciją labiau mažėti tiriamojoje grupėje. Rezultatų pokyčių skirtumų tarp grupių analizė parodė, kad tiriamojoje grupėje lateralinės deviacijos laipsnis statistiškai reikšmingai sumažėjo, lyginant su kontroline grupe. Tai įvyko dėl kontrolinėje grupėje padidėjusio šoninio nuokrypio parametro reabilitacijos metu. Tiriamojoje grupėje dauguma parametrų kito statistiškai reikšmingai. Po reabilitacijos statistiškai reikšmingų skirtumų tarp tiriamosios ir kontrolinės grupės nenustatyta.

Raktiniai žodžiai: idiopatinė skoliozė, mergaitės, kineziterapija, Schroth, DIERS 3D.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.047
Pilnas tekstasPDF

Back