Ugnė Dobrovolskytė, Tomas Tamošuitis, Neringa Balčiūnienė

Santrauka

Tikslas. Nustatyti pooperacinio bakterinio meningito dažnį, rizikos veiksnius, sukėlėjus bei ligos baigtis pacientams, gydytiems Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) Neurochirurgijos intensyvios terapijos skyriuje (NITS) po išorinio skilvelio drenažo (ISD) operacijos.

Tyrimo metodika. Atliktas retrospektyvusis tyrimas, į kurį įtraukta 212 pacientų, kurie 2012-2016 metais po ISD suformavimo operacijos buvo gydyti NITS. Analizuoti tiriamųjų demografiniai rodikliai, indikacijos ISD operacijai, rizikos veiksniai pooperaciniam bakteriniam meningitui išsivystyti, gydymo trukmė NITS ir ligoninėje, infekcijos sukėlėjai bei ligos baigtys.

Rezultatai. Pooperacinis bakterinis meningitas po ISD suformavimo operacijos buvo nustatytas 50 (23%) tiriamųjų. Dažniausi meningito sukėlėjai – stafilokokų rūšies patogenai. Rizikos veiksniai pooperaciniam meningitui išsivystyti: ISD kateterio laikymo trukmė >10 dienų (p=0,034), pakartotinis ISD kateterio įkišimas (p<0,001), nustatyta imunosupresinė būklė (p=0,006), sąmonės būklė pagal Glasgow komos skalę (GKS) < 9 balų (p=0,029). Pooperacinis bakterinis meningitas ilgina tiek gydymo NITS (16,2 ± 14,06 dienos ir 11,2 ± 8,93 dienos, p=0,029), tiek ligoninėje trukmę (44,12 ± 27,01 dienos ir 22,36 ± 20,58 dienos, p=0,004).

Išvados. Pooperacinio bakterinio meningito dažnis po ISD operacijos 23 proc. Pagrindiniai pooperacinio bakterinio meningito rizikos veiksniai: ISD kateterio laikymo trukmė daugiau nei 10 dienų ir pakartotinis drenažas. Pooperacinis bakterinis meningitas ilgina gydymo NITS ir ligoninėje trukmę.

Raktiniai žodžiai: pooperacinis bakterinis meningitas, išorinis skilvelių drenažas, intensyvioji terapija, neurochirurgija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.017
Pilnas tekstasPDF

Atgal