Miglė Lamanauskaitė, Jonas Kairys, Renata Šturienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti medicinos darbuotojų žiniasapie hospitalines infekcijas ir rankų higieną tarp VšĮŠeškinės poliklinikos medicinos darbuotojų. Buvoatlikta medicinos darbuotojų anketinė apklausa. Respondentųbuvo klausiama apie hospitalines infekcijas,priežastis, rizikos veiksnius, rankų higieną bei metodus.Išdalintos 305 anketos, grąžintos 255 anketos(atsako dažnis 83,6 proc.). Galutinei duomenų analizeipanaudotos 245 anketos (96,1 proc.).

69,0 proc. respondentų teisingai apibrėžė hospitalinesinfekcijas. Respondentai, kurių amžius iki 40m., su 1,91 karto didesniu šansu teisingai supratohospitalines infekcijas, nei respondentai, kurių amžiusdaugiau nei 41 m. Respondentai, kurių amžiusiki 40 m., su 3,26 karto didesniu šansu geriau žinojoapie hospitalinių infekcijų sukėlėjų plitimo kelius,nei respondentai vyresni nei 41 m. amžiaus. 20 proc.tiriamųjų nurodė, kad hospitalinių infekcijų sukėlėjaineplinta per rankas. 64,5 proc. respondentų nurodė,kad jų žinios apie hospitalines infekcijas pakankamos.Nustatyta, kad kuo didesnė darbo patirtis, tuo respondentasturi mažiau žinių apie hospitalines infekcijas(r = – 0,190; p=0,003). Daugumos medicinos darbuotojųžinios atitinka rankų higienos reikalavimus. 41,2proc. respondentų nurodė, kad medicinos darbuotojaikartais neatlieka rankų higienos dėl naudojamų odądirginančių priemonių, 21,2 proc. respondentų – dėlįtempto darbo grafiko. Tyrimo metu nustatyta, kadbendrosios praktikos gydytojai su 2,46 karto didesniušansu nurodo, kad pagrindinė rankų higienos neatlikimopriežastis yra įtemptas darbo grafikas, lyginantsu kitų sričių medicinos darbuotojais.

Raktiniai žodžiai: hospitalinės infekcijos, hospitalinių infekcijų rizikos veiksniai, rankų higiena, infekcijų kontrolės priemonės.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.106
Pilnas tekstasPDF

Atgal