Brigita Kreivinienė

Santrauka

Medicinos darbuotojų patiriamas stresas yra itin plačiai paplitusi problema visame pasaulyje. Tyrimų duomeni­mis, šis darbo vietoje patiriamas stresas gali būti įveikia­mas taikant sensorinės integracijos metodus: atkuriama organizmo pusiausvyra, normalizuojasi kraujospūdis, grįžta išeikvota energija. Medicinos darbuotojus labiau vargina ne pavieniai išgyvenami streso incidentai, o be­sikumuliuojantys, nulemti įvairių sudėtinių veiksnių. Lėtinis stresas mažina organizmo reaktyvumą, išskiria­mas didesnis kortizolio kiekis. Šios priežastys gali su­kelti vidaus organų sutrikimus, psichosomatinę būklę, nuolatinį nuovargį. Tyrimų duomenimis, stresą medici­nos darbuotojai patiria itin dažnai, todėl būtina ieškoti sėkmingų aktyvių ir pasyvių jo įveikos metodų. Senso­rinė integracija suprantama kaip suderintos sensorinės dietos, aprėpiančios pasyvių ar aktyvių veiksmų kom­plekso visumą, taikymas, siekiant spręsti streso sukeltas problemas ir bandant įveikti įtampą, susijusią su prisiimta atsakomybe, atsiradusiais trukdžiais ar pasitaikančiomis kritinėmis situacijomis.

Šiame straipsnyje apžvelgiama užsienio šalių patirtis, taikant sensorinę integraciją kaip vieną iš galimų profe­sinio streso įveikos metodų.

Raktiniai žodžiai: medicinos darbuotojų stresas, streso įveika, sensorinė integracija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.167
Pilnas tekstasPDF

Back