Linas Vaitkus, Miglė Mackevičiūtė, Eduardas Kelbauskas

Santrauka

Tikslas. Surinkti ir įvertinti duomenis apie Lietuvos gydytojų odontologų naudojamas endodontines medžiagas, metodikas ir požiūrį bei jų atitikimą tarptautiniam endodontinio gydymo protokolui, atsižvelgiant, ar klinikinė patirtis turi tam reikšmę. Medžiagos ir metodika. Duomenims surinkti buvo išdalinta 350 anketų keturiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje). Klausimynus sudarė bendriniai klausimai apie respondentų lytį, klinikinės praktikos trukmę, naudojamas medžiagas ir metodikas endodontinio gydymo metu ir kt. Duomenys buvo analizuoti SPSS 22.0 sistema (Statistical Package for Social Science 22 for Windows). Rezultatai. Iš viso buvo sugrąžintos 134 (38,3 %) anketos. Analizuojamos tik tos anketos, kurių visi klausimai atsakyti ir kurios buvo užpildytos gydytojų odontologų, atliekančių endodontinį gydymą (109 or 31,1 %). Respondentai, neatitikę kriterijų, nedalyvavo tyrime. 77,6% jaunesnio amžiaus odontologų (turintys 10 ir mažiau metų klinikinės patirties) naudoja koferdamo sistemą endodontinio gydymo metu, ir tik 30,6 % vyresnės kartos gydytojų (turinčių daugiau nei 10 metų klinikinės patirties) atlieka procedūrą naudojant šią izoliacinę sistemą. Žingsnio atgal metodika buvo labiausiai populiari taro jaunesnės kartos gydytojų, o NiTi sukamieji instrumentai ir vainiko – žemyn technika (rankiniais instrumentais) – populiaresnės tarp didesnę klinikinę patirtį turinčių odontologų. K-tipo dildės yra populiariausi endodontiniai instrumentai. Rentgenologinis tyrimas dažniausiai atliekamas prieš procedūrą ir po dantų šaknų kanalų gydymo. Šalta lateralinė kondensacija, naudojant cinko oksido eugenolio pagrindo silerį – dažniausiai taikoma plombavimo metodika, o natrio hipochlorito tirpalas dantų šaknų kanalų gydymo metu – pirmo pasirinkimo irigacinis tirpalas. Išvados. Rezultatai parodė, kad jaunesnės kartos gydytojai odontologai yra arčiau endodontinio gydymo protokolo principų, tačiau laikosi ne visų jo aspektų.

Raktiniai žodžiai: anketa; dantų šaknų kanalų gydymas; endodontinis gydymas; endodontinio gydymo reikalavimai; gydytojas odontologas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.048
Pilnas tekstasPDF

Atgal