Indrė Steponkutė, Dovilė Mitkutė, Ingrida Janulevičienė

Santrauka

Darbo tikslas. Nustatyti lėtinių neinfekcinių akių ligų – glaukomos ir amžinės geltonosios dėmės degeneracijos – įtaką ašarų plėvelės stabilumui ir pacientų gyvenimo kokybei. Tyrimo metodai. 2010 – 2011 m. LSMU KK Akių ligų konsultacinėje poliklinikoje atlikta anoniminė anketinė apklausa, kurios metu atsitiktine tvarka buvo apklausiama 80 asmenų – 40 sergančių glaukoma , 40 – amžine geltonosios dėmės degeneracija (AGDD). Tiriamiesiems buvo pateikta akies paviršiaus ligų klausimynas (OSDI) bei glaukomos simptomų akies paviršiuje skalė (OSSG), invaziniu būdu nustatytas ašarų plėvelės suirimo laikas. Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS 17 programiniu paketu. Duomenų skirtumas statistiškai reikšmingas, kai p<0,05. Korealiacijos koficientas (V).
Rezultatai. Ryškesni akių sausumo požymiai stebimi glaukomos grupės pacientams. Problemos dėl akių kasdieninėje veikloje (skaitant, vairuojant naktį, naudojantis kompiuteriu, žiūrint televizorių) didesnę laiko dalį ribojo AGDD grupės pacientus nei sergančiuosius glaukoma. Nustačius ašarų plėvelės suirimo laiką, statistiškai patikimai jis ilgesnis sergantiesiems AGDD (8,8 sek.) nei glaukomos grupės pacientams (3,5 sek.) Išvados. Sergant glaukoma gyvenimo kokybė labiausiai nukenčia dėl sutrikusio ašarų plėvelės stabilumo, kuris lemia sausoms akims būdingų simptomų progresavimą. Sergantieji amžine geltonosios dėmės degeneracija labiau kenčia dėl bendro regėjimo blogėjimo. Sergant glaukoma ašarų plėvelės stabilumas sutrinka labiau nei sergant amžine geltonosios dėmės degeneracija.

doi:10.5200/sm-hs.2012.014

Raktiniai žodžiai: glaukoma; amžinė geltonosios dėmės degeneracija; ašarų plėvelės stabilumas; gyvenimo kokybė
DOI: 10.5200/255
Pilnas tekstasPDF

Atgal