Aida Kinderytė, Edmundas Širvinskas, Vilmantė Borutaitė, Andrius Macas

Santrauka

Aortovainikinių jungčių suformavimo (AVJS) operacijossu dirbtine kraujo apytaka (DKA) – šiandien dažnai taikomas gydymo būdas esant progresuojančiamširdies vainikinių kraujagyslių nepakankamumui.Tačiau literatūros duomenimis, dažniausiosmirties priežastys po šių operacijų yra ūminis miokardo infarktas ir įvairūs širdies ritmo sutrikimaidėl išeminio reperfuzinio miokardo pažeidimo. Šio tyrimo tikslas buvo įvertinti inhaliacinio anestetikosevoflurano įtaką perioperacinio periodo klinikiniamsrodikliams, lyginant su intraveniniu anestetikupropofoliu. Atliktas prospektyvinis atsitiktinės atrankos klinikinis tyrimas, kurio metu vertinti šie pooperaciniai rodikliai: hemodinaminis stabilumas (HD), dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) trukmė, buvimo intensyvios terapijos skyriuje (ITS) trukmė, laktatų kiekis kraujo serume. Su reperfuzija susijusiomiokardo pažeidimui įvertinti tirtas troponinas I (TnI). Kraujo mėginys TnI tirti imtas iš karto po anestezijos indukcijos ir praėjus 12 val. po operacijos.Tirti 72 pacientai, kuriems atlikta aortovainikinėsjungties suformavimo operacija su dirbtine kraujoapytaka. I grupė – 36 pacientai, kuriems anestezijaatlikta su inhaliaciniu anestetiku sevofluranu ir II grupė – 36 pacientai, kuriems anestezija atlikta su intraveniniu anestetiku propofoliu. Abiejų tirtų grupiųpacientų demografiniai ir chirurginės operacijos rodikliai buvo panašūs ir reikšmingai nesiskyrė tarpusavyje.Klinikiniai duomenys buvo panašūs abiejųtirtų grupių pacientams. Po operacijos praėjus 12 val. visiems tirtiesiems pacientams buvo padidėjęs TnI kiekis ir statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp grupių. Miokardo pažeidimo žymens koncentracija sevoflurano grupėje buvo 2.2 ± 0.8 ng/ml lyginant su propofolio grupe 3.5 ± 1.1 ng/ml (p<0.001). Didesnismiokardo pažeidimas po AVJS operacijų su DKA stebėtas pacientams, kuriems anestezija atliktasu intraveniniu anestetiku propofoliu, tačiau klinikiniamsrodikliams tai įtakos neturėjo.

Raktiniai žodžiai: inhaliaciniai anestetikai, propofolis, kardioprotekcija, išeminis-reperfuzinis pažeidimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.022
Pilnas tekstasPDF

Atgal