Sofija Goriajeva, Laimutė Samsonienė

Santrauka

Krūties vėžys – dažniausiai moterims nustatomas piktybinis navikas. Nacionalinio vėžio instituto duomenimis, Lietuvoje kasmet nustatoma apie 1500 naujų vėžio atvejų. Straipsnyje aptariami veiksniai, turintys įtakos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo kokybei: amžius, funkcionalumas ir specifiniai šiai ligai būdingi sveikatos simptomai. Tyrimo tikslas – nustatyti krūties vėžiu sergančių moterų dominuojančius gyvenimo kokybės veiksnius pandemijos laikotarpiu. Empirinis tyrimas atliktas 2020 m. liepos-gruodžio mėnesiais. Anoniminėje apklausoje sutiko dalyvauti 104 moterys, duomenų analizei nepanaudotos 4 netinkamai užpildytos anketos. Tiriamųjų amžius svyravo nuo 33 iki 74 metų, amžiaus vidurkis 52,51 ± 9,18. Gyvenimo kokybei vertinti buvo naudojamas EORTC QLQ-C30 (3.0 versija) klausimynas. Tyrimo rezultatai: bendroji respondentų gyvenimo kokybės vidurkio mediana Md = 66,67 nepasiekė teorinio vidurkio (100 balų); funkcinės srities emocinės būsenos ir socialinio gyvenimo vidutinės reikšmės (45,75 ir 56,80 balų) vyresniojo amžiaus tiriamųjų grupėje buvo geresnės (p<0,05), nei jaunesniojo amžiaus grupėje (32,52 balų ir 42,48 balų). Nustatyti sveikatos simptomai: nuovargis, nemiga, skausmas bei finansiniai sunkumai turėjo poveikį (p<0,05) prastai tiriamųjų psichosocialinei sveikatai. Duomenų analizės rezultatai parodė, kad globalios pandemijos situacijoje tiriamosios patyrė nesaugumo jausmą pagrindinėse gyvenimo kokybės srityse, todėl būtina peržiūrėti ir parengti naujas sveikatos priežiūros bei kasdienio gyvenimo praktines rekomendacijas, siekiant pagerinti krūties vėžiu sergančių moterų psichoemocinę sveikatą bei finansinę padėtį.

Raktiniai žodžiai: gyvenimo kokybė, krūties vėžys, pandemija, sveikatos simptomai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.035
Pilnas tekstasPDF

Back