Ilja Rudoj

Santrauka

Navikų metastazavimas į kitus navikus (tumor-to-tumor metastasis /TTM) − labai retas fenomenas. Šiame straips­nyje pristatomas krūties karcinomos metastazavimo į šviesialąstelinę inksto ląstelių karcinomą atvejis. 69 metų pacientei, daugiau nei 10 metų sergančiai krūties karci­noma, įtartas ligos progresavimas į inkstus. Ligos židi­niui pašalinti atlikta nefrektomija. Atliekant patologijos tyrimą, inkste nustatyta 4 cm skersmens šviesialąstelinė inksto ląstelių karcinoma, kurioje buvo aptikta 2,9 mm krūties karcinomos metastazė. Krūties karcinoma la­bai retai metastazuoja į inkstus, literatūroje aprašyta tik 15 tokių atvejų. Krūties karcinomos metastazės į inkstų ląstelių karcinomą yra labiausiai paplitęs naviko metas­tazių į kitus navikus variantas. Literatūroje aprašyti 9 panašūs atvejai.

Straipsnio tikslas − pristatyti retą patologinės diagnos­tikos atvejį, parodžiusį, jog esant dauginiams navikų ži­diniams, būtina atlikti jų histologinį ištyrimą. Sinchro­ninių ir metachroninių navikų ir metastazių atpažinimas daro įtaką pacientų gydymui ir prognozei. Naviko me­tastazavimo į kitą naviką fenomeno mokslinis tyrimas gali suteikti naujos informacijos apie navikų biologiją, padėti kurti naujus diagnostikos, gydymo ir prevencijos metodus.

Raktiniai žodžiai: krūties karcinoma, inksto karcinoma, metastazė „navikas į naviką“.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.202
Pilnas tekstasPDF

Back