Inga Muntianaitė, Fausta Blužaitė, Jurga Indriūnienė, Ramunė Žilinskienė, Akvilė Nainaitė

Santrauka

Tyrimo tikslas: nustatyti taikomosios fizinės veiklos, pagrįstos koordinacijos ir pusiausvyros pratimais, poveikį senyvo amžiaus asmenų funkciniam pajėgumui ir kognityvinėms funkcijoms. Tiriamųjų kontingentas: tyrime dalyvavo 40 vyresnio amžiaus asmenų, kurių amžiaus vidurkis buvo 71,6 ± 6,9 metai. Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją – mankštos grupę (n = 20; amžius 71,35 ± 6,52) ir kontrolinę – nesimankštinančiųjų grupę (n = 20; 73,55±5,47 metai). Tiriamajai grupei 8 savaites buvo taikoma fizinės veiklos programa, parengta pusiausvyros ir koordinacijos lavinimo tikslais. Užsiėmimai vyko 2 kartus per savaitę, trukmė 40 – 50 min. Tyrimo metodai: trumpasis fizinės funkcijos testų rinkinys, 5 žodžių testas, skaičių sujungimo testas, objektyvus (bendrasis) pažintinių funkcijų testas, subjektyvus pažintinių funkcijų testas, statistinė duomenų analizė. Rezultatai ir išvados: po pusiausvyros ir koordinacijos lavinimo programos tiriamosios grupės funkcinio pajėgumo rezultatai statistiškai reikšmingai pagerėjo ir skyrėsi nuo kontrolinės grupės (p<0,05): tiriamosios grupės bendra Trumpojo fizinės funkcijos testų rinkinio balų suma antro tyrimo metu buvo 11,80 ± 1,06 balų, kontrolinės grupės – 8,95 ± 1,15 balo (p<0,05). Tiriamosios grupės objektyvus ir subjektyvus kognityvinių funkcijų lygis pagerėjo labiau nei kontrolinės grupės (p<0,05); tiriamosios grupės dalyvių trumpalaikės atminties ir ilgalaikės atminties rezultatai II tyrimo metu buvo geresni nei kontrolinės grupės (p<0,05). Tiriamosios grupės vykdomųjų kognityvinių funkcijų rezultatai, po pusiausvyros ir koordinacijos lavinimo programos, statistiškai reikšmingai pagerėjo, tačiau tarp grupių nesiskyrė (p=0,074). Išanalizuoti atlikto tyrimo duomenys rodo, jog taikomosios fizinės veiklos programa, parengta pusiausvyros ir koordinacijos tikslais, daro teigiamą poveikį senyvo amžiaus asmenų funkciniam pajėgumui ir kognityvinėms funkcijoms.

Raktiniai žodžiai: senyvas amžius; koordinacijos ir pusiausvyros pratimai; funkcinis pajėgumas; kognityvinės funkcijos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.043
Pilnas tekstasPDF

Atgal